OT Logistics zawarła porozumienie ze Związkami

paź 31, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1drobnicaZarząd OT Logistics oraz przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Port Gdynia wspólnie podpisali pakiet gwarancji pracowniczych. Jest to kolejny, ważny krok do zakończenia prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o (BTDG). Do zakończenia procesu potrzebna jest jeszcze pozytywne rozpatrzenie złożonego w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku, zgody Ministerstwa Skarbu Państwa oraz podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Port udziałów BTDG.