OT Logistics z umową przedwstępną dzierżawy terenu w Porcie w Gdańsku

sie 17, 2015 | Port Gdańsk

1abcotpg

Największy operator portowy w Polsce OT LOGISTICS S.A. (OTL) zawrze z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowę 30-letniej dzierżawy nieruchomości w Porcie Zewnętrznym o pow. ok. 26 ha. Obie strony właśnie podpisały umowę przedwstępną, która zobowiązuje do zawarcia umowy    przyrzeczonej. Oznacza to, że OTL jest coraz bliżej rozpoczęcia ważnej inwestycji – budowy nowego terminalu przeładunkowo-składowego, który umożliwi Spółce aktywniejszą działalność w zakresie obsługi towarów agro, tj. zbóż i pasz.

– Podpisana umowa istotnie przybliża nas do zakończenia transakcji, o której przeprowadzenie staraliśmy się od kilku lat. Budowa terminala w gdańskim porcie będzie dużą inwestycją, która może mieć wpływ nie tylko na sam port i region, w którym się znajduje, ale na całą polską gospodarkę. Mamy nadzieję, że dzięki niemu będziemy bardziej konkurencyjni zwłaszcza w obsłudze towarów agro, której nie prowadzi na dużą skalę obecnie żaden inny krajowy port. Tymczasem popyt na tego typu usługi jest duży i wciąż rośnie – tłumaczy Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT LOGISTICS S.A.

Inwestycja w Gdańsku stanowi realizację celów emisyjnych wskazanych w prospekcie z 2013 r. Ma polegać na budowie terminala przeładunkowo-składowego, przystosowanego i wykorzystywanego do obsługi statków i ich ładunków w obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów (z wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych) o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton rocznie (w 2014 r. porty OTL przeładowały łącznie ok. 8 mln ton towarów). Zakończenie inwestycji nastąpić ma w terminie do 60 miesięcy od daty wydania nieruchomości.

Umowa dzierżawy nieruchomości w Porcie w Gdańsku zostanie zawarta do 30 dni od zakończenia procedury formalnej. Ocenia się, że może to nastąpi na przełomie września i października br.  

 

OT Logistics