OT Logistics podpisała przedwstępną warunkową umowę zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.

lip 31, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1otlogisticsZarząd OT Logistics S.A. podpisał dziś przedwstępną umowę zakupu kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia S.A. Przedmiotem umowy jest nabycie 37.5 proc. akcji C.Hartwig Gdynia należących do Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji będących w posiadaniu Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Pozostałe akcje są własnością pracowników, Skarbu Państwa oraz samej Spółki.

Ogółem, OT Logistics zamierza kupić 75 proc. akcji czołowej firmy spedycyjnej w Polsce, działającej od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN. Umowa wejdzie w życie po akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Transakcja zostanie sfinalizowane ze środków własnych OT Logistics.
– Cieszę się, że udało nam się podpisać umowę przedwstępną. Hartwig to firma o ugruntowanej, silnej  pozycji na rynku światowym, która dzięki synergii z innymi spółkami w naszej Grupie znacznie poszerzy zakres naszych działań. Jestem przekonany, że zakup ten stanowi kolejny krok, który umocni pozycję OT Logistics na rynku i pozwoli zaoferować klientom szerszy wachlarz usług na najwyższym światowym poziomie – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie przyjętą strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, (ZMPG) wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę na której również w lipcu zadebiutowała, sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji serii B. Zakup C.Hartwig, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń powinien zostać sfinalizowany jeszcze w 2013 r.