OT Logistics oferuje pomoc w handlu z Chinami

gru 4, 2017 | Polskie nowości

otlog

Spółka OT Logistics S.A. powołała do życia Dział Logistyki Intermodalnej, oferujący usługi transportowe przy imporcie towarów z Chin i eksporcie do tego kraju. W ramach nowej oferty OT Logistics umożliwia klientom połączenia pomiędzy 13 terminalami w Chinach oraz 2 terminalami w Polsce – w Łodzi i w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią.

Nowa usługa kierowana jest do firm chcących skorzystać z tzw. „Nowego Jedwabnego Szlaku”, rozwijanego lądowego kanału transportowego łączącego Chiny i kraje Azji Środkowej z Europą. Wykorzystanie transportu kolejowego pozwala na szybszy transport towarów z Dalekiego Wschodu – transport kolejowy z Chin trwa ok. 14 dni w porównaniu do ponad miesiąca potrzebnego dla transportów morskich. Oferta stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów kontaktami handlowymi z Chinami, w szczególności w zakresie importu towarów do Polski.

W ramach usługi klienci mogą zamówić transport pełnokontenerowy (FCL), jak również skorzystać z możliwości transportu drobnicowego (LCL). Pozwala to na dopasowanie usługi również do potrzeb mniejszych firm.

– Oferta Działu Logistyki Intermodalnej jest bardzo atrakcyjna dla klientów, ponieważ umożliwia zamówienie usługi „door-to-door”. Za klientów zajmujemy się całym procesem transportowym, od pobrania towaru w fabryce, poprzez odprawę celną w Chinach, po odprawę celną w Polsce i dostawę pod drzwi zamawiającego  – powiedział Kamil Skoneczny, Dyrektor Działu Logistyki Intermodalnej. Oferta skierowana jest zarówno dla indywidualnych klientów, jak i dla firm spedycyjnych – dodaje.

Uruchomienie nowego serwisu transportowego jest zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej 

OT Logistics, która zakłada m. in. uzyskanie pozycji wiodącego operatora transportowo-logistycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie do 2021 roku.

 

OT Logistics