Olga Nowak członkiem zarządu DB Port Szczecin

mar 14, 2019 | DB Port

Olga Nowak 1

11 marca bieżącego roku Olga Nowak powołana została na stanowisko członka zarządu DB Port Szczecin sp. z o.o. Kandydatura Olgi Nowak została wyłoniona w drodze przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Olga Nowak jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z grupą DB Cargo Polska związana jest od 2010 roku, kiedy to objęła funkcję Kierownika Projektu. W 2011 roku w obszarze Utrzymania, będąc na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania i Rozwoju, nadzorowała budowę i uruchomienie linii potokowej utrzymania wagonów, wdrożyła planowanie produkcyjne i narzędzia kontroli operacyjnej oraz zapewniła ciągłą optymalizację procesów utrzymaniowych. W 2015 roku objęła stanowisko Starszego Kierownika Projektu, Pełnomocnika Zarządu ds. Business Excellence w grupie DB Cargo Polska, gdzie stworzyła od podstaw biuro zarządzania projektami, zbudowała fundamenty ciągłego doskonalenia w obszarze kultury organizacyjnej. Wcześniej Olga Nowak pracowała w branży samochodowej, gdzie odpowiedzialna była za nadzorowanie procesu wdrożenia nowych produktów jak również optymalizację i rozwój procesów produkcyjnych zgodnie z metodologią Lean Manufacturing.

DB Port Szczecin