OGÓLNOPOLSKIE FORUM CHEMICZNE, 28 listopada 2012, WARSZAWA

lis 21, 2012 | Polskie nowości

aforchemWystąpienie otwierające konferencję wygłosi Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski.

„Ogólnopolskie Forum Chemiczne” postawiło sobie za cel przedstawienie i analizę sytuacji, w jakiej znalazł się polski przemysł chemiczny na tle globalnym. Mając świadomość, iż jest to moment przełomowy – postanowiliśmy zorganizować pierwsze forum w Polsce, które zgromadzi  międzynarodowe grono ekspertów i managerów najwyższego szczebla oraz stworzy możliwość otwartej debaty na najwyższym poziomie. Podczas konferencji zostanie omówiony wpływ globalizacji na scenariusze rozwoju polskiej chemii, zastanowimy się nad najbardziej optymalnymi rozwiązaniami, które wesprą konkurencyjność tego sektora. Podejmiemy również dyskusję na temat współpracy i możliwych synergii między Wielką Chemią a polskimi rafineriami oraz tego w jaki sposób sytuacja w branży petrochemicznej wpływa na spółki chemiczne.

Międzynarodowi specjaliści przedstawią swoją opinię, co może czekać polską chemię w sytuacji, gdy nie zostaną podjęte odpowiednie kroki restrukturyzacyjne. W oparciu o konkretne studia przypadku pokażemy, w jaki sposób największe koncerny chemiczne budowały swoją potęgę oraz  jakie znaczenie mają inwestycje w innowacyjność.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele największych firm światowych i polskich, m.in.: Azoty Tarnów, BASF, Dow Polska, Gide Loyrette Nouel, Grupa LOTOS, Pern „Przyjaźń”, PKN Orlen, PwC Polska, Selena FM, Societe Generale, Synthos, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police, etc.

Więcej informacji o forum: http://www.executive-club.com.pl/index.php/pl/28-listopada-2012-program