Ogólnoeuropejski dialog między pracownikami portów a pracodawcami

cze 20, 2013 | Polskie nowości

1portymorskieDziś zainaugurował prace nowy komitet dialogu społecznego w UE w sektorze portowym, z udziałem władz zarządów portów, operatorów terminali morskich oraz innych pracowników portowych. Sektor ten zatrudnia 1,5 mln osób w 22 państwach członkowskich z dostępem do morza. Nowy komitet będzie m.in. analizował wyzwania społeczne, stojące przed sektorem i ma przyczyniać się do długoterminowego jego rozwoju.

W szczególności ocenia się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat porty europejskie będą musiały stawić czoła wzrostowi natężenia ruchu i konieczności dostosowania się do nowej generacji statków. Chodzi zarówno o ich rosnące gabaryty i zdolności przewozu (czyli konieczności większych przeładunków w portach), obsługę nowych rodzajów ładunków (np. biomasy, LNG) i obsługę nowych źródeł napędu statków, jak i rosnące oczekiwania logistyczne dotyczące operacji terminali i połączeń portów z zapleczem.

Tego typu oczekiwanego wymagają tworzenia nowych miejsc pracy, a także szkolenia młodych pracowników. Zmienia się zarazem technologia szkoleń. Rosnącemu popytowi na szkolenia techniczne, będą iść w parze naciski na obsługę technologii IT stosowanych do przeładunku towarów i logistyki wewnątrz portu.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący KE Siim Kallas, odpowiedzialny za transport, Komisja Europejska wita bardzo życzliwie powstanie nowego komitetu. Przypomniał, że 23 maja komisja przedstawiła ramy prawne, zakładające uproszczenie procedur, ułatwienia w dostępie do usług portowych i przyciągania inwestycji, wraz z wytycznymi dla włączania ich w transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T). „Potrzebny jest dialog społeczny, aby pracownicy portowi byli dobrze wyszkoleni i dostosowani do nowego środowiska pracy” – dodał Kallas.

Jako część planu działań towarzyszących inicjatywie legislacyjnej, KE zgodziła się na zapewnienie wsparcia technicznego i administracyjnego do dialogu społecznego w celu rozwiązania tych wspólnych wyzwań.

Źródło: wnp.pl