Oficjalne stanowisko RIPS w sprawie pakietu portowego

lis 7, 2014 | Porty Morskie

1portszczecinptaknabfinOświadczenie Rady Interesantów Portu Szczecin i Rady Interesantów Portu Świnoujście w sprawie projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów ( 2013/0157 COD )

– „Rady Interesantów Portów Szczecina i Świnoujścia są przeciwne wprowadzeniu ww. Rozporządzenia.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa realizują deklarowane intencje twórców Rozporządzenia. Propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia grożą powrotem do dawnych, zaniechanych regulacji, które hamowały rozwój usług portowych.

Autorzy projektu Rozporządzenia nie przeprowadzili analizy polskiego rynku portowego, który jest bardziej konkurencyjny niż w starej Europie. W portach polskich już dawno nastąpiło rozdzielenie sfery zarządzania portami od sfery eksploatacji i niezależni operatorzy działają na terenacha dministrowanych przez zarządy portów.

Za zarządzanie odpowiada czynnik publiczny (państwo i gminy), za eksploatację przedsiębiorstwa prywatne. Funkcjonuje wolny rynek, prywatni operatorzy pozyskują ładunki i konkurują miedzy sobą. Z drugiej strony, powstały też niezależne struktury integrujące sferę eksploatacyjną – Rady Interesantów Portów.

Zaproponowana propozycja pakietu portowego to rozwiązanie dla państwowych portów – systemu istniejącego na południu Europy oraz polskiego systemu sprzed 1989 r.

Regulacje prawne zawarte w treści Rozporządzenia nie spowodują osiągnięcia zakładanych celów. Pod hasłem zmiany warunków funkcjonowania portów i poprawienia ich konkurencyjności podejmuje się kroki zmierzające do całkowitej degradacji jakości świadczonych usług. Najlepszym przykładem jest ustanowienie prawa do arbitralnego pozbawienia możliwości świadczenia usług w porcie, bez żadnego odszkodowania dla przedsiębiorcy pozbawianego źródła przychodu i z niedostatecznym zabezpieczeniem pracowników.

Przywrócony w ostatniej wersji propozycji Rozporządzenia Artykuł 11 o wyłączeniu z regulacji usług przeładunkowych i pasażerskich nie rozwiązuje pozostałych problemów. Historia zmian tego zapisu zdaje się świadczy o pragnieniu uzyskania krótkotrwałych efektów przez środowisko żeglugowe kosztem długofalowego rozwoju portów.

Podsumowując, Rady Interesantów Portu Szczecina i Świnoujścia rekomendują odrzucenie Regulacji w całości lub zamianę jej na Dyrektywę, co pozwoli na wprowadzenie przepisów tylko w tych krajach, gdzie przyczynią się do poprawy sytuacji, nie jej pogorszenia.”Rada Interesantów Portu Szczecin i Rada Interesantów Portu Świnoujście.


>Dokument pdf.<