Oferty na pogłębienie toru Szczecin – Świnoujście znacznie powyżej budżetu

maj 13, 2018 | Port Szczecin

20180511124015180511uzsszczecin.jpg 590 400

Urząd Morski w Szczecinie otworzył oferty w przetargu na modernizację toru wodnego łączącego Szczecin i Świnoujście. Najtańszą ofertę złożyły dwie współpracujące firmy, z których jedna pochodzi z Belgii, a druga z Holandii, jednak nawet ta propozycja nie mieści się w budżecie zamawiającego i przewyższa go o ponad 150 mln zł.

Na realizację inwestycji dotyczącej pogłębienia toru wodnego Szczecin – Świnoujście przewidziano 1,171 mld zł. Urząd Morski w Szczecinie otrzymał oferty od firmy China Harbour Engineering Company Ltd. (1,711 mld zł) oraz konsorcjów: Jan De Nul NV i Porr (1,768 mld zł), Boskalis International B.V., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych i Rohde Nielsen A/S (1,742 mld zł), Sinohydro Corporation Limited, Powerchina Harbour i Altor (1,722 mld zł). Swoją propozycję zgłosiły również dwie firmy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Dredging International NV i Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (1,336 mld zł). 

Większość podmiotów ubiegających się o realizację zadania pochodzi z poza Polski. W postępowaniu pojawiły się dwie oferty z Chin. Pozostałe firmy pochodzą z takich krajów jak Belgia, Dania czy Holandia. W trzech ze startujących konsorcjów pojawiają się polscy partnerzy. 

Podczas oceny ofert zamawiający będzie brać pod uwagę: cenę (60%), termin wykonania zamówienia (30%) oraz doświadczenie wykonawcy (10%). Na realizację przedsięwzięcia firma, która wygra przetarg miała mieć maksymalnie 51 miesięcy, jednak wszyscy startujący w przetargu zdecydowali się skrócić ten czas do 42 miesięcy. Największym doświadczeniem mogą pochwalić się współpracujące firmy z Belgii i Holandii, które złożyły najtańszą ofertę. 

Problemem pozostaje kwestia finansowa. Nawet propozycja o najniższej cennie znacznie przekracza budżet inwestora – o 165 mln zł. Pozostałe oferty przewyższają zaplanowaną na tę inwestycję kwotę nawet o 597 mln zł. Możliwe jednak, że zwiększenie budżetu będzie możliwe, z uwagi na to, że przedsięwzięcie otrzymało duże dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „projektuj i buduj”. Wybrany wykonawca będzie w pierwszym etapie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z kolei w drugim etapie będzie musiał przeprowadzić roboty budowlane i pogłębiarskie dotyczące pogłębienia toru Świnoujście – Szczecin do -12,5 m na odcinku ok. 62 km.

Same prace budowlane będą polegały m.in. na przebudowie skarp brzegowych bez umocnień, kolidujących sieci branżowych, budowie umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą oraz pogłębieniu i poszerzeniu obrotnic statków. Dodatkowo dno w strefie Świnoujścia ma zostać zniwelowane.

 

Źródło: RynekInfrastruktury.pl