Od polskich portów zależy rozwój Niemiec i Czech

maj 13, 2015 | Polskie nowości

1portszczecinptakRodzime porty morskie Szczecin/Świnoujście oraz Gdańsk i Gdynia odgrywają kluczową rolę w rozwoju transgranicznego regionu gospodarczego wzdłuż Łaby i Odry – tak wynika z raportu przygotowanego przez Hamburski Instytut Gospodarki Światowej (HWWI). W szczególności autorzy wskazują na potencjał w relacjach handlowych z Hamburgiem.

Dokument pt. “Transport towarów między portem Hamburgu a Polską” jest swojego rodzaju próbą odpowiedzenia na pytanie, jak kształują się stosunki biznesowe oraz jak im pomóc na obszarze reprezentowanym przez Związek Izb Regionu Łaby/ Odry (KEO). Obejmuje on wschodnie i północne landy Niemiec, północne terytoria Czech oraz zachodnie i północne wójewództwa Polski, które w sume zamieszkuje 7,5% mieszkanców Unii.

Raport HWWI wskazuje, iż wielkie znaczenie dla transgranicznej wymiany handlowej ma geograficzna bliskość. Dla przykładu, w 2013 roku udział Polski w imporcie pod względem wartości w stosunku do landów Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego wyniósł odpowiednio 15% i 14%. Partycypacja eksportu do Polski z Brandenburgii, Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego kształtowała się następująco: 13%, 10% i 8%. Interesująco przedstawiają się również związki z północnymi landami Niemiec. W porównaniu z innymi regionami, landy Dolnej Saksonii i Hamburga mają nie tylko relatywnie wysoki udział importu (2,2% i 5,9%) oraz eksportu do Polski (2,2% i 4,6%), ale również najwyższą zewnętrzną wymianę handlową.

Ponadto niemieccy eksperci prognozują, iż do 2020 roku dojdzie do silnego wzrostu w wymianie handlowej pomiędzy Hamburgiem, a państwami Unii. W szczególności odnosi się to do relacji biznesowych z Polską (przyrost o 44%) – zarówno w imporcie i eksporcie. Polskie (Szczecin/ Świnoujście, Gdańsk, Gdynia) i niemieckie (Hamburg) porty morskie są wskazane przez niemieckich ekspertów jako fundament infrastruktury transportowej w regionie KEO.

Zdaniem autorów dokumentu “Transport towarów między portem Hamburgu a Polską”, pomimo wzrostu gospodarczego (który powinien wygenerować większy popyt) korytarz pomiędzy Hamburgiem, Polską a Czechami nie jest do tej pory w pełni wykorzystany. Sugeruje się, iż w celu przyspieszenia rozwoju ekonomicznego oraz powiązań transgranicznych, należy dążyć do obniżenia kosztów transportu i wymiany handlowej poprzez daleko idącą poprawę śródlądowych dróg wodnych.

Z pełną wersją raportu “Transport towarów między portem Hamburgu a Polską” będzie można zapoznać się podczas tegorocznego 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w dniach 10-12 czerwca odbędzie się w Szczecinie.

 

3. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie