Oceaniczne przewozy kontenerowe dotknęły dna

kw. 10, 2013 | Polskie nowości

1konteneryW lutym na świecie wyeksportowano drogą morską 9 mln 50 tys. TEU towarów w kontenerach, co jest najniższym poziomem od 12 miesięcy i mniejszym o 5,2 proc. w porównaniu z lutym 2012 roku.

Jednym z ważnych powodów spadku przewozów oceanicznych tych ładunków jest spadek popytu związany z tegorocznym chińskim Nowym Rokiem, ocenia Container Trades Statistics.

Według tego samego źródła dane za cały pierwszy kwartał prawdopodobnie trzeba odbierać ostrożnie, ponieważ popyt na fracht może się w każdej chwili odwrócić, tj. wzrosnąć.

Całkowity wywóz towarów z Azji na wszystkie rynki zagraniczne (w tym wewnątrzazjatyckie) zmalał w lutym do 4,6 mln TEU, tj. o 8 proc. r/r. Kraje tego kontynentu sprowadziły drogą morską 3,37 mln TEU ładunków, o 12 proc. mniej niż rok temu.

Łączny wolumen eksportu z Ameryki Północnej w lutym br. wyniósł 1,22 mln TEU, tj. utrzymał się poziomie z ub.r., a był wyższy niż w styczniu br. (o 4,8 proc.). Zdaniem CTS, jest to echo ostatniego planu administracji USA, zakładającego podwojenie eksportu do końca 2014 roku. Odwrotna tendencja wystąpiła natomiast w imporcie do krajów Ameryki Północnej – przywieziono 1,5 mln TEU towarów, o 3 proc. mniej niż rok temu i o 23,4 proc. mniej niż w styczniu br.

Bardziej szczegółowe dane, w tym o tendencji na rynku europejskim, są płatne i dostępne na stronie CTS.

Źródło: www.wnp.pl