Oceana uruchamia stronę internetową do zbierania danych na temat złego stanu ryb w Bałtyku

sie 20, 2014 | Polskie nowości

1asickOceana wzywa organy władzy, interesariuszy, obywateli i organizacje ekologiczne do nadsyłania zgłoszeń o martwych i chorych rybach.

Oceana uruchomiła dziś stronę internetową gromadzącą dane na temat: chorych, martwych i znikających ryb w Morzu Bałtyckim. Organizacja ma nadzieję, że stworzenie tej bazy danych podniesie obecny poziom dostępnej wiedzy oraz ułatwi naukowcom i administracji prowadzenie dalszych badań nad  tym niepokojącym zjawiskiem.

Sprawozdania od rybaków, mieszkańców terenów nadmorskich i samorządów dotyczące zanieczyszczeń wód, martwych bądź chorych ryb jak również „znikających” stad ryb to temat wielokrotnie pojawiający sie w mediach w ciągu ostatnich lat. Fakt ten został potwierdzony również przez Oceanę podczas ostatniej ekspedycji badawczej na Morzu Bałtyckim, podczas której udokumentowano wiele przypadków martwych, chorych bądź znajdujących się w złym  stanie ryb.

Do tej pory, przeprowadzone zostały badania na obszarach szczególnie problematycznych, takich jak zatoka Hanö w Szwecji. Niestety, nikt do chwili obecnej nie podjął się próby zbadania problemu z perspektywy panbałtyckiej, do czego Oceana żarliwie nawołuje.

„Podczas wyprawy badawczej na Morzu Bałtyckim, odnotowaliśmy szczególnie dużą liczbę martwych i chorych rybw porównaniu do naszych ekspedycji w innych miejscach świata. Niestety, zarówno skala jak i przyczyny tego niepokojącego zjawiska nie są do końca znane. Dzięki uruchomieniu tej strony internetowej chcemy uzyskać lepszy obraz sytuacji. Kluczowym jest zatem zebranie możliwie jak największej ilości informacji w tej kwestii”, podkreśla Hanna Paulomäki, kierowniczka Projektu Bałtyckiego w Oceanie.

Baza danych zawiera: mapę ukazującą miejsca, w ktōrych Oceana napotkała ryby w złym stanie; zdjęcia z poprzednich ekspedycji obrazujące zjawisko i zbiór materiałów prasowych z nim związanych.

Oceana wzywa wszystkich, którzy zaobserowali chore, martwe lub ginące ryby w Bałtyku do zgłaszania obserwacji (oraz o ile to możliwe o dołączanie materiału zdjęciowego). Raporty te zostaną dodane do mapy w celu zgormadzenia wszystkich dostępnych informacji w jednym miejscu.

http://baltic.oceana.org/en/bl/fisheries/sick-and-dead-fish