Oceana apeluje o wzmocnienie kontroli i …

cze 1, 2012 | Gdynia

zm3Opublikowany niedawno raport HELCOM potwierdza spadek przypadków wycieków ropy naftowej na Bałtyku aż o 75%, wskutek wzmożonego monitoringu. Stanowi to potwierdzenie skuteczności rządowych programów kontroli

Oceana zdecydowanie podkreśla, że stanowcza i zaangażowana postawa władz jest kluczowa by wyeliminować proceder nielegalnych połowów w Bałtyku, a także do wzmocnienia i egzekwowania przepisów prawa w morskich obszarach chronionych. Organizacja wyraża swoje zadowolenie w związku z informacjami opublikowanymi przez Komisję Helsińską (HELCOM) w maju br., wskazującymi, że ograniczenie liczby wycieków ropy w Morzu Bałtyckim jest wyraźnie związane ze wzrostem intensywności nadzoru lotniczego państw nadbałtyckich.

Wzrost z ok. 3,000 do 5,500 godzin lotów służb kontroli spowodował spadek przypadków wycieków ropy naftowej na Bałtyku o 75%, z 763 w 1989 r. do 122 w 2011 roku. Oceana była w zeszłym tygodniu świadkiem działań prowadzonych w ramach programu kontroli rządów Polski, Szwecji, Finlandii i Estonii. Samolot służb nadzoru przeleciał kilkakrotnie nad statkiem badawczym Hanse Explorer, z pokładu którego Oceana prowadzi aktualnie badania w ramach drugiej już Ekspedycji Bałtyckiej.

„Wzmocnienie kontroli jest najlepszym sposobem zapewnienia skuteczności przepisów prawa. Zachowanie marynarzy ulega drastycznej poprawie gdy czują, że mogą być złapani na gorącym uczynku gdyby złamali prawo”, stwierdziła Hanna Paulomaki, biolog morski i Kierownik Projektu Bałtyckiego w organizacji Oceana. „Nadzór i egzekwowanie prawa są kluczem do odtworzenia właściwego stanu środowiska Bałtyku, którego zła kondycja jest wynikiem m.in. nieodpowiedzialnych działań użytkowników morza. Komisji Helsińskiej i rządom państw nadbałtyckich należą się gratulacje za ich wysiłki w celu poprawy stanu Bałtyku. „

Według Oceany, rządy krajów nadbałtyckich dysponują odpowiednimi środkami i narzędziami do prowadzenia skutecznego monitoringu rybołówstwa oraz morskich obszarów chronionych: „Nie ma takiego miejsca na Bałtyku, gdzie nasz statek badawczy nie byłby kontrolowany przez służby straży przybrzeżnej czy obserwowany z powietrza”, – dodała Hanna Paulomaki. „Zapobieganie nielegalnym zrzutom zanieczyszczeń działa wzorowo. Wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem powinny zastosować tak samo surowe metody inspekcji rybołówstwa.”

“Niektórzy twierdzą, że jest juz zbyt późno by ocalić Morze Bałtyckie. Nie mogą się bardziej mylić”, powiedział Xavier Pastor, Dyrektor Wykonawczy w organizacji Oceana. “Dane z naszych ekspedycji jasno pokazują, że nadal mamy szansę na przywrócenie dobrego stanu środowiska i zasobów Bałtyku, jeśli zrzuty zanieczyszczeń zostaną drastycznie ograniczone, nielegalne połowy wyeliminowane, a odpowiednio zarządzana sieć morskich obszarów chronionych pokryje 30% powierzchni morza.

W 2005 roku Oceana prowadziła kampanię w celu skłonienia Parlamentu Europejskiego do wprowadzenia prawa czyniącego wycieki olejów przestępstwem. Propozycja ta została przyjęta, a ustawa ze zgłoszonymi postulatami weszła w życie rok później. Wcześniej, jedynie kilka krajów europejskich posiadało silne prawo zakazujące zrzucania węglowodorów na morzu. W nielicznych krajach wycieki olejów i zrzuty zęzowe wody były nielegalne a kary były zbyt łagodne, aby skutecznie zapobiegać tym zjawiskom.

Źródło własne/Oceana