Obywatele UE chcą zmian w systemie finansowania rybołówstwa!

paź 16, 2012 | Polityka Morska

logoocean201222-go i 23-go października bieżącego roku ministrowie odpowiedzialni za sektor rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej mają osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie przyszłego sposobu subsydiowania europejskiego rybołówstwa.

Chcąc przekonać się przed tym spotkaniem, co na ten temat sądzi społeczeństwo, Green Budget Germany zapytał mieszkańców sześciu państw członkowskich UE, w tym Polski, o opinię na temat europejskich funduszy dla rybołówstwa.

Opublikowane dziś wyniki badania wyraźnie wskazują, że społeczeństwo ma bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie sposobu wydawania publicznych pieniędzy na europejski sektor rybołówstwa:

– 76 procent respondentów nie chce przyznawania subsydiów na rybołówstwo przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny floty.

– 68 procent wyraziło pogląd, że subsydia powinny zostać przeznaczone na zachowanie i odbudowę stad, zamiast na flotę.

– 80 procent nie zgadza się na udostępnianie dotacji rybakom, którzy łamią przepisy połowowe.

 

Agnieszka Wieczorek