Obfity koniec roku dla gdyńskiego portu

lis 16, 2015 | Port Gdynia

1abckonfszwedOstatni kwartał bieżącego roku jest dla portu w Gdyni szczególnie bogaty w  wydarzenia wieńczące długie i kosztowne procesy inwestycyjne. 16 listopada nastąpiło uroczyste zamknięcie kolejnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. współfinansowanej ze środków unijnych. W budynku zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, goszczącego w swych murach Muzeum Emigracji,  odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”.

Projekt o wartości całkowitej 90,5 mln zł otrzymał dofinansowanie w kwocie  ponad  51 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ( umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00  zawarta 30 grudnia 2013 r.).

Zaproszeni goście  mieli okazję zapoznać się bliżej ze szczegółami zlokalizowanej w porcie wschodnim inwestycji.   Obejmowała ona  przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną, jak również budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków oraz przebudowę układu kolejowego (2 585 m.b. torów kolejowych)  i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego.  Przy Nabrzeżu Szwedzkim przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Zakres przedsięwzięcia w części hydrotechnicznej obejmował:

· przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej Nabrzeża Szwedzkiego na długości 392,4m

· roboty czerpalne wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża do głębokości – 13,5 m (bez umocnienia dna)

· wybudowanie ścianki szczelnej do głębokości -15,5 m, co wraz z dalszym pogłębieniem kanału portowego umożliwi przyjmowanie większych jednostek przy nabrzeżu.

Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszego projektu będzie przede wszystkim użytkowana dla przeładunków towarów masowych sypkich, w tym m.in. węgla, koksu, rudy, kruszywa, śruty czy zboża.

Realizacja  projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie możliwości obsługi jednostek o większej pojemności, tj. do ok. 80.000 DWT przy zanurzeniu do 13 m oraz  lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Służy ona także ochronie środowiska dzięki umożliwieniu większego udziału w przewozie ładunków gałęzi transportu przyjaznych środowisku oraz ograniczeniu przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych.

Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji  była gdańska firma PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp z o.o. Natomiast  wykonawcą  robót budowlanych było Konsorcjum firm:   Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska  oraz   Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service ze Szczecina.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że roboty budowlane prowadzone były  przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej obsługi statków (tj.  bez wyłączania z eksploatacji nabrzeża), przez MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. 

 

Port Gdynia