O miejscu i roli portów morskich w korytarzach transportowych

cze 18, 2014 | Szczecin

1krzystekkongresPaństwo – samorząd – biznes: współpraca na rzecz gospodarki morskiej, to temat I bloku „Polska gospodarka morska – wyzwania i szanse rozwoju” 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbył się w Szczecinie w dniach 12 – 14 czerwca. W ramach tego wydarzenia, Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek, poruszał refleksyjny temat dotyczący współpracy w regionie.

Nawiązując do plebiscytu na najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce w ciągu ostatnich 25 lat w Szczecinie,  Prezydent przedstawił, że 23% mieszkańców wybrało upadek Stoczni Szczecińskiej, co wskazuje na brak dywersyfikacji w działaniach związanych z gospodarką morską. Mimo to, w ostatnich latach podjęto wiele wyzwań mających wpływ na rozwój, m.in. polepszenie dostępu do portu, przy jednoczesnym zwiększaniu jego konkurencyjności. Piotr Krzystek podkreślił potrzeby, które są strategicznym punktem w rozmowach dotyczących przyszłości portowego miasta, mianowicie 12,5 m dla Szczecina, pełne drogowe i kolejowe skomunikowanie z portem, modernizację drogi rzecznej (Odra: klasa III i IV), dokończenie drogi S3 w kierunku północnym (do Świnoujścia), remont szlaków kolejowych (C-59 i CE-59) oraz aktywizację stref przemysłowych SOM.

W odniesieniu do kompetencji samorządu, państwa i biznesu podkreślił znaczenie projektowania programów strategii ponadregionalnych inwestycji i przedsięwzięć oraz powstawania nowych miejsc pracy. Istotne jest również działanie ze strony biznesu, polegające na doradztwie i konsultowaniu programów, wspieranie inicjatyw rządowych i samorządowych.
Prezydent zwrócił uwagę na czynnik, który jest łącznikiem między trzema sferami. Jest to woda, a co za tym idzie, podkreślił konieczność integracji działań wokół Odry w ramach Nadodrzańskiego Korytarza Logistyczno – Przemysłowego.
Przykładami, które mają doprowadzić do zamierzonych celów na zasadzie wzajemnej współpracy biznesu, państwa i samorządu są szczecińskie inwestycje, m.in. fabryka konsorcjum Bilfinger Crist Offshore, mająca produkować fundamenty morskich wież wiatrowych. Jest to wzór współpracy, w którym samorząd jest wspierany przez biznes, biznes prywatny i rząd, które wspierają zaawansowane technologie, przy jednoczesnym współdziałaniu gminy w ramach Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej.

Dodatkową działalnością, która ma wpływ na poprawę konkurencyjności szczecińskiej gospodarki  morskiej, jest reaktywacja zawodów z branży okrętowej i produkcji konstrukcji wielkogabarytowych. Od września w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (Technikum Morskie i Politechniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2) oraz Zespół Szkół nr 4 będzie można kształcić uczniów w kierunkach przystosowanych do pracy w branży metalowej, morskiej i stoczniowej, m.in. ślusarz, mechatronik, technik mechanik.

Prezydent podsumowując wystąpienie zaznaczył, że efekt synergii współpracy w ramach państwa, biznesu i samorządu oraz rozwijanie działań wokół Nadodrzańskiego Korytarza Logistyczno – Przemysłowego przyniesie realny wzrost poziomu gospodarki morskiej w Szczecinie.

K.W.