O małych portach i przystaniach z ich gospodarzami i zarządcami

lip 8, 2016 | Polskie nowości

1abcmale porty 1

Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej spotkał się z przedstawicielami gmin i zarządów małych portów, przystani oraz urzędów morskich. Rozmowy dotyczyły strategii rozwoju portów do 2022r. z perspektywą do roku 2030.

Dyskutowano między innymi o kwestiach technicznych dotyczących infrastruktury i dostępu do nabrzeży, własnościowych odnośnie terenów portowych oraz sytuacji finansowej podmiotów zarządzających portami i przystaniami.

Uczestnicy podkreślili, iż atutem portów jest ich wielofunkcyjność, pozwalająca kierować oferty do rybaków, żeglarzy, przedsiębiorców czy turystów.

Sygnalizowali też wiele potrzeb. Porty pełnić mogą rolę stymulatorów rozwoju całego ich otoczenia gospodarczego. Aby tak było, trzeba wykorzystać ich potencjał, doinwestować, zapewnić odpowiednią głębokość torów wodnych, modernizować falochrony, nabrzeża portowe.

Minister Brzezicki dziękując wszystkim za cenne uwagi i sugestie podkreślił, iż będą wykorzystane przy opracowywaniu strategii rozwoju małych i średnich portów.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ