O gospodarce morskiej, ekonomii i zarządzaniu finansami

kwi 3, 2019 | Polskie nowości

2560x1080

W dniach 27 – 29 marca 2019 r. odbyła się XX jubileuszowa edycja Międzynarodowej Naukowej Konferencji „ Zarządzanie Finansami”. Jest to organizowana corocznie konferencja naukowa, która stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w obszarze nauk ekonomicznych jakie odbywają się w Polsce.

Przez lata konferencja ugruntowała swoją pozycję, o czym świadczy uczestnictwo uznanych autorytetów oraz ekspertów z dziedziny szeroko pojętych nauk ekonomicznych i zarządzania finansami. Podczas poszczególnych edycji konferencji duży nacisk kładziony jest na sprawy gospodarcze, w tym sprawy gospodarki morskiej.

Branżę morską reprezentowali m.in. przedstawiciele MGMiŻŚ, Polskiej Żeglugi Morskiej, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, linii żeglugowych Euroafrica, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Podczas konferencji prezentowano najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru gospodarki morskiej. Okazją do tego były sesje plenarne, panelowe oraz wręczenie nagrody Beta – honorowego wyróżnienia wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami.

Odczytane zostało również przesłanie Ministra Marka Gróbarczyka:

„Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością”, „Ocena efektywności inwestycji i analiza ryzyka” „Rynki finansowe”, czy wreszcie „Zarządzanie finansami” to tylko niektóre nazwy paneli, które obrazują zagadnienia, bez których nie byłoby możliwe prowadzenie czegokolwiek w zakresie branż, o których właściwe otoczenie prawne i strategiczne dba MGMiŻŚ.”

„Ważne jest kompleksowe, zintegrowane podejście do spraw morskich z uwzględnieniem procesów ekonomicznych zachodzących w branży. To co powstaje, powstaje dlatego, że te w większości opisane procesy przebiegają prawidłowo i bez zakłóceń. Sztuką jest świadome zarządzanie nimi przez managerów przedsiębiorstw, ale też przez prawodawców.”

Minister Marek Gróbarczyk w swoim przesłaniu podkreślił również, że: „Rolą Ministerstwa jest tworzenie odpowiedniego środowiska legislacyjnego, strategicznego i faktycznego dla rozwoju gospodarki morskiej. W szczególności patrząc pod kątem nowego systemu rozwoju kraju, który ujęty został w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Są to inicjatywy z obszaru reindustrializacji dotyczące stoczni, jak projekt „nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, czy program „Batory”, jak również transportu gdzie wyraźnie zaznaczony jest Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).”

Minister podkreślił również znaczenie prowadzonych przez ministerstwo prac nad utworzeniem nowatorskiego, komercyjnego mechanizmu finansowania gospodarki morskiej, w tym armatorów, stoczni i portów morskich pod nazwą Morski Fundusz Rozwoju.

Zagadnienie Morskiego Funduszu Rozwoju zostało szerzej zaprezentowane podczas panelu „gospodarka morska”. Utworzenie Morskiego Funduszu Rozwoju jako pozabankowego mechanizmu finansowania stoczni, armatorów i portów morskich wpłynie pozytywnie na aktywizację branży morskiej.

W chwili obecnej, po zakończeniu pierwszych konsultacji międzyresortowych i społecznych, trwają prace koncepcyjne mające na celu ostateczne uksztaltowanie propozycji legislacyjnej tak, żeby idealnie pasowała do wymogów rynku, była używana i rozumiana. Propozycja MFR opiera się często o nowatorskie rozwiązania. Przykładem jest możliwość zastosowania obligacji przychodowych, czy przyjęte schematy działania mechanizmu, w tym np. w oparciu o alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI). MFR będzie funkcjonował na rynku, z którego, w sposób komercyjny, będzie pozyskiwał fundusze na inwestycje w polską gospodarkę morską.

 

Źródło: MGMiŻŚ.