O funduszach i małych portów i przystani

maj 20, 2016 | Polskie nowości

1abcPO Ryby Minister Marek Grobarczyk

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się przedstawiciele gmin i zarządów małych portów, przystani oraz urzędów morskich.

Marek Gróbarczyk, szef resortu MGMiŻŚ podkreślił dwa główne powody spotkania.

– Jest możliwość wykorzystania ok. 30 mln zł, które zostały wygenerowane jeszcze z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007 – 2013 – wyjaśnił minister. Można je wykorzystać na zwrot kosztów poniesionych na infrastrukturę portową, cele rybackie. Chodzi wyłącznie o inwestycje zakończone i rozliczone do końca 20015 roku.

Kolejny powód spotkania w ministerstwie wiąże się ze strategią rozwoju portów do 2022 r z perspektywą do roku 2030.

– Niestety, w tej strategii przygotowanej przez poprzedników nie ujęto małych portów i przystani – przyznał minister. – Nie wyobrażam sobie, by tak miało zostać. Będziemy starali się to zmienić. Dlatego chciałem zainicjować tym spotkaniem dyskusję, której celem będzie identyfikacja potrzeb portów i przystani oraz kierunków ich rozwoju. Liczę, że uda się znaleźć punkty synergii, by móc połączyć pewne przedsięwzięcia.

Temat ma być kontynuowany na czerwcowym spotkaniu w resorcie.

Wracając do kwestii wspomnianych 30 mln zł, Tomasz Tereszkiewicz, dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnił uczestnikom spotkania, jakie inwestycje mogą być brane pod uwagę przy wnioskowaniu o zwrot poniesionych kosztów ich realizacji. Apelował o pilne konsultacje w celu ustalenia szczegółów i składanie wniosków. Wspomniana kwota musi być bowiem wykorzystana w tym roku.

 

MGMiŻŚ