Nowy program komputerowy opracowany w PRS

lut 4, 2013 | Polskie nowości

1prsPolski Rejestr Statków S.A. opracował nowy, specjalistyczny program komputerowy pod roboczą nazwą „StabPRS–Rem Lift 25000”, użyteczny przy eksploatacji barki półzanurzalnej Rem Lift 25000, przeznaczonej do dokowania obiektów pływających i ich transportu jako ładunku pokładowego w żegludze po wodach osłoniętych.

Zleceniodawcą opracowania programu jest Gdańska Stocznia „Remontowa”.

Program pełni funkcję kalkulatora ładunkowego, służącego do planowania oraz szybkiej oceny stateczności i wytrzymałości ogólnej barki w każdej fazie operacji podnoszenia i opuszczania na wodę dokowanego obiektu oraz stateczności i wytrzymałości ogólnej barki z zadokowanym obiektem w trakcie jej holowania. Umożliwia przygotowanie gotowego scenariusza operacji zalewania i opróżniania zbiorników balastowych, jak również sprawdzenie właściwego posadowienia obiektu dokowanego na barce w funkcji parametrów tego obiektu.

W ramach realizacji zlecenia, PRS zweryfikuje i zatwierdzi oprogramowanie „StabPRS–Rem Lift 25000” jako właściwe i wystarczające do samodzielnej oceny przez zleceniodawcę stateczności i wytrzymałości barki podczas operacji dokowania i transportu dowolnego obiektu pływającego, a raport z obliczeń wykonanych przy użyciu tego oprogramowania będzie każdorazowo honorowany przez PRS jako podlegająca zatwierdzeniu „Informacja o stateczności i wytrzymałości barki”. W ramach weryfikacji właściwego działania programu, na dowód, że funkcjonuje on poprawnie, PRS wykonał obliczenia stateczności i wytrzymałości barki z obiektem wskazanym przez zleceniodawcę.

Tak jak wcześniej opracowany program StabPRS, laureat nagrody Srebrnej Kotwicy na BALTEXPO 2009, również to oprogramowanie jest zaawansowanym narzędziem, mogącym znacznie ułatwić pracę i uczynić ją bardziej bezpieczną

Autorem całości koncepcji jak również wykonawcą programu jest dr Andrzej Laskowski, specjalista pionu naukowo-badawczego PRS.