Nowy magazyn w Porcie Gdynia

maj 5, 2015 | Port Gdynia

1nowymagazynwporciegdynia2Ponad 23 tys. m³ przestrzeni magazynowej  oddanej do użytku  1 grudnia 2014 r. oraz 90 tys. m³ oddanych dzisiaj, na Nabrzeżu  Śląskim, wzbogaciło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy potencjał przeładunkowo – składowy Portu Gdynia przeznaczony do obsługi  zbóż i pasz.

4 maja br. o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego magazynu (tzw. „Magazyn Nr 27”) przy Nabrzeżu Śląskim portu gdyńskiego. Obiekt magazynowy o pojemności 60 tys. ton, stanowi zasadniczą część bazy paszowo – zbożowej na terenie MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o.

Podobny obiekt, pozwalający na składowanie 30 tys. ton zboża (lub nieznacznie mniejszej ilości śruty sojowej) eksploatowany jest w gdyńskim porcie od grudnia ub. r. przez Bałtycki  Terminal Zbożowy Sp. z o.o. Z kolei  magazyn zbożowy na Nabrzeżu Śląskim powstał na potrzeby MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp.z o.o. i podobnie, jak w przypadku swojego poprzednika został wyposażony technologicznie przez  terminal, przez który będzie eksploatowany.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A. inwestując  w  budowę magazynu  ok.  26,0 mln zł przyczynił się do zwiększenia    konkurencyjności gdyńskiego   terminalu masowego na rynku  obsługi śruty sojowej.

Nowy magazyn – bateria silosów o wymiarach 60 x 154 m, składa się z 4 komór żelbetowych o łącznej pojemności 60 tys. ton śruty sojowej wraz z przybudówkami: socjalną, sprężarkownią, rozdzielnią elektryczną, stacją transformatorową, wc, placami manewrowymi i infrastrukturą podziemną. Ściany żelbetowe obiektu mają wysokość 10 m i pokrywa go dach o konstrukcji drewnianej  klejonej, pokryty membraną PVC. Magazyn o wysokości ok. 35 m wyposażony jest w urządzenia 1nowymagazynwporciegdyniatechnologiczne do przyjmowania  śruty ze statku i wydawania na samochody poprzez cztery stanowiska załadowcze. Pozostałe instalacje magazynowe to: instalacja wentylacyjna, odgromowa  oraz klapy oddymiające. Estakada o konstrukcji stalowej mierzy ok. 600 mb długości. Zespół urządzeń transportujących śrutę, tj. przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe wraz z wieżą technologiczną z 2 wagami przesypowymi pozwalają na osiągnięcie wydajności 2 linii technologicznych przy rozładunku statku sięgającej 1.200 t/h. Natomiast każde ze  stanowisk załadunku samochodów pracuje z wydajnością 300 t/h. Wartym podkreślenia jest fakt, iż stanowiska załadunku samochodów nie wymagają tarowania pojazdów – co, poprzez uniknięcie podwójnego ważenia, znacznie skraca czas ich obsługi. Stanowiska załadunku samochodów wyposażone są w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi  pyły. Istotne jest również to, iż linia technologiczna jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. Ponadto, w magazynie prowadzona jest pełna wizualizacja procesu technologicznego, uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego przy pomocy komputera.

Port Gdynia