Nowy magazyn w gdyńskim porcie – szczegóły

paź 16, 2012 | Port Gdynia

NabrzeżeSzwedzkieNowy magazyn zbożowo-paszowy składowania płaskiego o pojemności  60 tysięcy ton zostanie wybudowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na terenie przyległym do nabrzeża Śląskiego gdzie operatorem jest Morski Terminal Masowy Gdynia Sp.  z o.o. Umowa podpisana 12 października br. pomiędzy Zarządem Portu a MTMG określa warunki realizacji inwestycji i długoletniej dzierżawy obiektu.

Inwestycja ta stanowić będzie istotny atut  w obsłudze  coraz liczniej odwiedzających port w Gdyni statków typu Panamax.

Magazyn będzie obsługiwany od strony nabrzeża Szwedzkiego, które zostanie w najbliższych dwóch latach  przebudowywane przez  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. do głębokości 13,5 m,  z możliwością dalszego pogłębienia do 15,5 m. Wyżej wymienione inwestycje w znaczący sposób wpłyną na  konkurencyjność terminalu masowego i Portu Gdynia jako całości.
Koszt realizacji  samego budynku magazynu wyniesie ponad 20 mln zł i zostanie  w  całości pokryty przez  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Natomiast MTMG Sp. z o.o. , od ponad roku własność spółki  Atic  Sevices,  zapewni odpowiednie wyposażenie techniczne wnętrza budynku.  Obecnie ruszyły przygotowania do uruchomienia procedur przetargowych  i  najprawdopodobniej  już wiosną 2014 roku nowy magazyn zacznie działać.

Czterokomorowy magazyn  składowania śruty i zbóż będzie miał powierzchnię  9 300,00 m2 i kubaturę  220 000,00 m3 . Wraz z budową obiektu wykonane zostaną tam cztery stanowiska załadunku samochodów oraz konstrukcje (estakady, wieże transportowe) pod urządzenia zapewniające pełną  mechanizację załadunku i wyładunku ładunków, także  powiązane z magazynem nr 26, zlokalizowanym przy Nabrzeżu Szwedzkim. Przebudowie ulegnie także infrastruktura podziemna oraz drogowa i kolejowa w obrębie planowanej inwestycji. Magazyn o konstrukcji żelbetowej, z drewnianym  dachem  będzie miał wymiary  63m X 157m oraz wysokość 35m.  Przewidziany będzie głównie do składowania śruty sojowej z przeładunków statkowych. Komunikacja drogowa zapewniona zostanie drogami technologicznymi , połączonymi z  ulicą Węglową.

Inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby rynku, dla podwyższenia jakości świadczonych  usług portowych.

PR/ZMPG
Zdjęcie: Tadeusz Urbaniak