Nowy etap w żegludze śródlądowej

lut 10, 2016 | Polskie nowości

1abcakonferencja nowy etap w zegludze srodladowej1

Jeśli chodzi o branżę żeglugi śródlądowej otwieramy nowy etap – podkreślił Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otwierając konferencję dotyczącą rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Minister zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty: prawny i międzynarodowy.

– Trzeba uporządkować bardzo wiele spraw formalno-prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej. Istotna tu będzie współpraca między resortami – wyjaśnił Marek Gróbarczyk kierując słowa m.in. do uczestniczącego w konferencji Mariusza Gajdy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Przywołał Ramową Dyrektywę Wodną, która takie wspólne działania determinuje.

Drugi aspekt, międzynarodowy, dotyczy konieczności stworzenia szerokiej koalicji w kontekście europejskiego systemu transportowego TEN-T. Podstawowym celem naszych działań jest stworzenie strategii warunkującej kolejny etap, czyli przystąpienie do realizacji inwestycji – kontynuował szef resortu MGMiŻŚ. – Dzisiejszą konferencją otwieramy cykl spotkań dotyczących tych zagadnień.

Jerzy Materna, Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomniał, iż po 25 latach po raz pierwszy premier rządu Beata Szydło w swoim expose powiedziała, iż trzeba przywrócić żeglowność polskich rzek. – Cieszy fakt, iż nasz resort oraz Ministerstwo Środowiska razem będą działać w tym kierunku. Oczekiwania są ogromne. Artykułują to ludzie, związani z żeglugą śródlądową, z którymi spotykam się niemal codziennie. Jesteśmy zdeterminowani. Już w tym roku chcemy przystąpić do ONZ-towskiej Konwencji AGN, co wiąże się z koniecznością dostosowania naszych rzek, na początku Odry do IV klasy żeglowności. Wymaga także renegocjacji niefortunnej umowy z Niemcami z III klasą żeglowności Odry, którą podpisał poprzedni rząd. Ta klasa wyklucza szlaki wodne z europejskich korytarzy transportowych i jednocześnie pozbawia nas możliwości aplikowania po ogromne fundusze unijne. Przypomnę, że korytarzem Dunaj-Odra-Bałtyk zainteresowane są państwa środkowej części Europy.

Cieszę się, że drogi wodne wreszcie mają swoją rangę – stwierdził Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. – Całe nasze ministerstwo jest resortem gospodarczym i ma służyć zrównoważonemu rozwojowi z wykorzystaniem dróg wodnych.

Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przybliżył uczestnikom założenia do programu rozwoju wodnych dróg śródlądowych w naszym kraju. Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej skupił się na zadaniach inwestycyjnych i szacunkowych kosztach ich realizacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz Kanale Odra-Dunaj i Kanale Śląskim. O potrzebnych inwestycjach i szacunkowych kosztach ich realizacji na drogach wodnych E-70 i E-40 oraz na górnym i środkowym odcinku Wisły mówił Kasper Jędrzychowski. Referat Piotr Durajczyka dotyczył ewentualnych źródeł finansowania planowanych zadań na polskich śródlądowych drogach wodnych w perspektywie do roku 2020 i do roku 2030. Dyrektor Kamil Wyszkowski uczestnikom konferencji przybliżył istotę i korzyści płynące z przystąpienia do wspomnianej Konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu).

MGMiŻŚ