NOWI OFICEROWIE MARYNARKI WOJENNEJ

wrz 2, 2013 | Polskie nowości

1marynarkawojennaW sobotę, 31 sierpnia, Marynarka Wojenna RP stała się bogatsza o 46 nowych oficerów. To absolwenci Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz absolwentka Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis, którzy  promowani na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Zgodnie z ceremoniałem, pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus, którym w tym roku została bosman podchorąży Aneta Kozłowska. Aktu mianowania polskich podchorążych dokonał szef Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł.

Natomiast dzień wcześniej, w piątek, 30 sierpnia, wszyscy absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów magisterskich oraz patenty oficerskie. W czasie uroczystości wręczono im także odznaki absolwentów i pierścienie oficerskie. Podczas ceremonii wyróżnieni zostali najlepsi studenci zarówno w nauce, sporcie jak i ci, którzy dużo czasu poświęcili na prace społeczne w tym w Prezydium Samorządu Studentów AMW. Podczas ceremonii wręczono także wyróżnienia zwycięskiej załodze jachtu „Admirał Dickman”, który zwyciężył drugi etap regat The Tall Ships Races, pokonując nawet duże żaglowce. Natomiast w drugiej części dnia, gdyż o godz. 15:00 z rąk Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysława Gocuła absolwenci otrzymali patenty oficerskie, jako symbol tego, iż staną się oficerami Wojska Polskiego. Następnie wysłuchali wykładu, który poprowadził osobiście Szef Sztabu Generalnego.

To pasja i chęć bycia oficerem Marynarki Wojennej doprowadziła podchorążych na pokład okrętu Muzeum ORP „Błyskawica”. To była długa i ciężka droga, trwała 5 lat, trzeba było pogodzić 1marynarkawojenna2obowiązki studenta z obowiązkami wojskowymi. Studenci wojskowi nie mają nawet 3 miesięcy wakacji, a tylko 30 dni urlopu. Ceremonia promocji była ukoronowaniem ich wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu weszli jeszcze jako podchorążowie, a zeszli już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Wzruszenie, radość i łzy nastąpiły w momencie, gdy mogli rozluźnić szyk i przyjąć gratulacje od rodzin. Na wiwat pierwsze do góry poleciały czapki i tzw. korpusówki (odznaka słuchacza szkoły wojskowej). Potem powrót do szyku już nie jest taki łatwy, ale wszyscy zgodnie ustawili się i z kwiatami na rękach ruszyli do defilady.

W czasie uroczystości wyróżniono oficerów, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty ukończenia studiów. Prezydent RP wyróżnił prymuskę białą bronią, natomiast Minister Obrony Narodowej za zajęcie drugiej lokaty wyróżnił nagrodą rzeczową ppor. mar. Katarzynę Pękacką. Z kolei nagrodę rzeczową od Dowódcy Marynarki Wojennej za zajęcie trzeciej lokaty otrzymała ppor. mar. Magdalena Kaczyńska. W tym roku wyjątkowo było również czwarte wyróżnienie, które otrzymała ppor. mar. Dagmara Broniatowska. Otrzymała nagrodę rzeczową od Ministra Obrony Narodowej za ukończenie z wyróżnieniem studiów w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. W tym roku to kobiety zdominowały całe „podium” i zajęły pierwsze 3 lokaty. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii uczelni. Warto zaznaczyć, iż średnia wyliczana jest nie tylko z ocen otrzymywanych za naukę, gdyż na końcową ocenę wchodzi kilka składowych. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek, a także oceniana jest jego aktywność społeczna.

Pierwszą promowaną była ppor. mar. Aneta Kozłowska, która ze średnią 4,81 została trzecią w historii uczelni kobietą-prymusem. Jest absolwentką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Obroniła pracę magisterską na temat: „Inspekcje statków obcych bander przez Port State Control” pisanej pod kierownictwem prof. dr. Daniela Dudy. Praca ta znalazła się wśród najlepszych i wyróżniona przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto w roku bieżącym ppor. mar. Aneta Kozłowska była członkiem załogi jachtu AMW „Admirał Dickman”, który zwyciężył w drugim etapie regat The Tall Ships Races. Pierwsze stanowisko służbowe obejmie jako dowódca działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Orkan”.

Drugą lokatę zajęła pochodząca z Białegostoku ppor. mar. Katarzyna Pękacka.  Obroniła pracę magisterską na temat „Realizacja funkcji ARPA jako usługa dla jednostek śledzonych w systemie VTS” pisanej pod kierownictwem kmdr por. Mariusza Wąża. Do jej głównych zainteresowań należy jazda na nartach oraz gra na skrzypcach – przed rozpoczęciem służby wojskowej uczyła się gry na tym instrumencie przez 11 lat. Podporucznik  Katarzyna Pękacka obejmie swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca działu łączności i obserwacji technicznej na ORP „Heweliusz” .

Ppor. mar. Magdalena Kaczyńska ukończyła Akademię Marynarki Wojennej z trzecią lokatą. Obroniła pracę magisterską na temat: „Trasy przepływu dużych kontenerowców do terminalu w Gdańsku w aspekcie bezpiecznego zapasu wody pod stępką” pisanej pod kierunkiem dr inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, wielokrotnie wyróżniana za osiągnięcia sportowe. Podczas studiów była członkiem reprezentacji Wojska Polskiego na V Wojskowych Igrzyskach Sportowych, gdzie wraz z załogą wywalczyła srebrny medal w żeglarstwie. W roku bieżącym była członkiem załogi jachtu „Admirał Dickman”, który zwyciężył w drugim etapie regat The Tall Ships Races. Pierwsze stanowisko służbowe obejmie jako dowódca działu nawigacyjnego na ORP „Piast”.

Rocznie w Akademii Marynarki Wojennej wiedzę zdobywa około 8000 studentów, oficerów i  kursantów. To uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu. W AMW można studiować na 2 kierunkach wojskowych i 9 kierunkach cywilnych. Natomiast poszerzać wiedzę uczelnia proponuje na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Obecnie Uczelnia prowadzi również studia cywilne, na które aktualnie trwa rekrutacja. Studenci cywilni mają do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe oraz pedagogikę.