NOWI „Morscy” OFICEROWIE

wrz 10, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

031W sobotę, 8 września, odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski czterdziestu jeden absolwentów i absolwentek Akademii Marynarki Wojennej.
W gronie nowych podporuczników marynarki 27 (w tym 7 kobiet) studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 14 (w tym 4 kobiety) na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Promocja oficerska jest dla nich zwieńczeniem pięcioletnich studiów wojskowych. Ten dzień to ukoronowanie pracy i nauki, a jednocześnie pierwszy krok w życiu żołnierza zawodowego. Pierwszym promowanym będzie bosm. pchor. Macie Rulko, który ze średnią 4,80 został prymusem uczelni. Drugą lokatę zajął bosm. pchor.  Wojciech Kuryło ze średnią 4,77, który nieznacznie wyprzedził bosm. pchor. Justynę Kasjaniuk – średnia 4,76. Warto zaznaczyć, iż średnia wyliczana jest nie tylko z ocen otrzymywanych za naukę, gdyż na końcową średnią wchodzi kilka składowych. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek, a także oceniana jest jego aktywność społeczna. Po akcie promocji trzech najlepszych studentów otrzyma wyróżnienia. Prymusowi zostanie wręczona nagroda Prezydenta RP – honorowa broń biała – Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej. Natomiast absolwenci, którzy ukończyli z II i III lokatą otrzymają nagrody rzeczowe odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej i od Dowódcy Marynarki Wojennej. W uroczystości udział wezmą: Kompania Reprezentacyjna MW RP, Orkiestra Reprezentacyjna MW RP oraz kompania honorowa AMW w ubiorach historycznych. Całość zakończy defilada wszystkich pododdziałów, wraz z absolwentami już jako podporucznikami marynarki wojennej.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów wszystkich sfer sztuki wojenno-morskiej. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Od 1996 roku uczelnia kształci również studentów cywilnych, którzy mają do wyboru 11 kierunków studiów. Misją Akademii Marynarki Wojennej jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.

kmdr ppor. Wojciech Mundt
Rzecznik Prasowy
Akademia Marynarki Wojennej
Autor zdjęcia Krzysztof Miłosz.