Nowe władze zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na lata 2020-2024

cze 19, 2020 | Polskie nowości

1portszczecin

Jak informuje KIGM O/ Zachodniopomorski 18 czerwca 2020 r. podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na lata 2020-2024:

Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company)

Arkadiusz Świech – Wiceprzewodniczący Rady (Finomar)

oraz Członkowie Rady:

– Jacek Cichocki (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)

– Andrzej Łuc (Zarząd Morskiego Portu Police)

– Wojciech Pysiak (Bulk Cargo – Port Szczecin)

– Natalia Skugariew (Fosfan)

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa Rada to m.in.

– reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji,

– zapewnienie swoim członkom wszechstronnej pomocy w ich działalności zgodnie z ich potrzebami i interesami,

– integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół wspólnej problematyki morskiej,

– wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w zakresie gospodarki morskiej,

– popularyzacja spraw morskich na forum lokalnym i krajowym,

– wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej,

– kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

– pozyskiwanie nowych członków KIGM z terenu Pomorza Zachodniego,

– wykonywanie innych zadań określonych uchwałami organów Izby oraz Statutem KIGM.

 

KIGM O/Zachodniopomorski