Nowe perspektywy dla branży stoczniowej i regionów nadmorskich

mar 10, 2014 | Polskie nowości

1wiatrowa6 marca 2014 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w ramach wydarzenia Transport Week 2014.

Program konferencji podzielony był na trzy sesje, poświęcone ofercie produktowej firm polskiego sektora offshore, zagadnieniu redukcji kosztów poprzez stosowanie nowych technologii oraz korzyści z rozwoju branży morskiej energetyki wiatrowej dla lokalnych społeczności.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm oraz instytucji skupionych wokół polskiej branży offshore, takich jak GSG Towers, Energomontaż-Północ Gdynia, CTO Gdańsk, Bilfinger Crist Offshore, DNV GL, VISTAL Gdynia oraz Instytut Morski.

Pan Adam Kowalski przedstawił perspektywy wejścia spółki GSG Towers na rynek offshore już w 2015 roku. Reprezentant Energomontaż-Północ Gdynia – Dominik Sychowski przybliżył plany spółki w zakresie budowania w pełni wyposażonych w osprzęt elektryczny morskich stacji transformatorowych.  Poruszony został również wątek współpracy przemysłu z sektorem edukacyjnym. Szymon Ruta z MS TFI nakreślił w tej kwestii plan stworzenia programu stażowego dla pracowników sektora morskiego, ukierunkowany na rozwój ich kwalifikacji oraz zapowiedział zacieśnienie współpracy ze szkołami wyższymi, położonymi w nadmorskich ośrodkach przemysłowych.

Była to już czwarta edycja konferencji „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, która tradycyjnie stanowi już forum wymiany informacji oraz poglądów na temat obecnej kondycji oraz perspektyw rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.