Nowe nabrzeże w szczecińskim porcie otwarte

cze 9, 2015 | Port Szczecin

1atytulowenabrzezeniemieckieNowo wybudowane nabrzeże Niemieckie zostało uroczyście otwarte we wtorek 9 czerwca br. w szczecińskim porcie. Przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Miasta Szczecina, Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, jak również Prezes Zarządu dr Zbigniew Miklewicz oraz Wiceprezesi Paweł Adamarek i Krzysztof Sadowski.

W otwarciu uczestniczył także Simon Rodian Christensen – z firmy Copenhagen Merchants – przyszłego dzierżawcy elewatora „Ewa”.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa” obejmowała modernizację istniejącego nabrzeża Zbożowego oraz budowę nowego nabrzeża Niemieckiego. Jej realizacja wynikała z konieczności dostosowania nabrzeży do obsługi dużych statków, równoczesnej obsługi kilku statków, zapewnienia nowych stanowisk cumowniczych, poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa cumowania i obsługi statków jak również uzyskania powierzchni na lądzie dla postoju ciężkiego transportu kołowego. Ponadto wpłynie ona także na zwiększenie możliwości przeładunku zboża oraz ilości obsługiwanych statków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Nabrzeże Zbożowe:

 •  przebudowa istniejącego nabrzeża o dł. 200 m,
 •  przedłużenie nabrzeża o 35 m w kierunku północnym,
 •  przedłużenie torowiska urządzeń rozładunkowych o 30 m,
 •  przebudowa wraz przedłużeniem torów bocznicy kolejowej o dł. 290 m, wraz z ich zabudową na pow. 1.230 m kw.,
 •  nawierzchnia utwardzona na nowym odcinku nabrzeża,
 •  przebudowa i przedłużenie sieci energetycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
 •  oświetlenie i światła nawigacyjne na odcinku dobudowanym,
 •  przebudowa tunelu przyjęciowego,
 •  przebudowa wiaty nad tunelem przyjęciowym,
 •  wykonanie w stropie tunelu luków zasypowych.

 Nabrzeże Niemieckie:

 •  budowa nabrzeża o dł. 163 m,
 •  przedłużenie nabrzeża o 30 m wraz z wyposażeniem od strony północnej do nabrzeża Słowackiego,
 •  nawierzchnia utwardzona,
 •  infrastruktura medialna dla obsługi nabrzeża,
 •  oświetlenie rejonu nabrzeża wraz z zapleczem.
 •  Wykonanie robót czerpalnych do głębokości 10,5 m na akwenie przyległym do nabrzeży.

W wyniku przetargu nieograniczonego umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w lipcu 2012 r. z Konsorcjum Firm: BUDIMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. Roboty rozpoczęto we wrześniu 2012 r. z terminem zakończenia w I półroczu 2015 r.

Wartość inwestycji wyniosła 35,2 mln zł. Ponad połowę dofinansowała UE.

Zapraszamy do >>GALERII<< zdjęć z uroczystości. 

 

ZMPSiŚ SA