Nowe miejsca postojowe w portach w Szczecinie i Świnoujściu

wrz 2, 2015 | Port Szczecin

1abcnewparkingportszcz

Porty w Szczecinie i Świnoujściu wzmacniają swoją konkurencyjność dzięki poprawie jakości obsługi środków transportu drogowego.

Jedną z wielu inwestycji poprawiającej dojazd drogowy do portów jest projekt pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”.  Realizacja tego przedsięwzięcia przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA stała się możliwa dzięki wsparciu finansowym jakie otrzymała Spółka  z funduszy unijnych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W umowie o dofinansowanie określono wartość całości zadania na 72,2 mln zł i maksymalną kwotę dofinansowania na 51 mln zł. 

W efekcie  rozpoczętej w połowie 2014 roku inwestycji, już teraz w portach w Szczecinie i Świnoujściu funkcjonuje łącznie 5 nowych placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha. Oznacza to dodatkowe miejsce dla niemal 600 pojazdów, przede wszystkim ciężarowych. W ramach zrealizowanej inwestycji dokonano również  przebudowy dotychczasowego parkingu i budowę nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Dla portowych użytkowników, korzyści z tej inwestycji to przede wszystkim poprawa dojazdu do portów, usprawnienie ruchu kołowego, a także skrócenie czasu obsługi samochodów w obu portach. W wyniku realizacji projektu w sposób zasadniczy podniesione zostało bezpieczeństwo ruchu kołowego w obu portach. Usunięte zostały potencjalne kolizje sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi, które dotychczas parkowały na drogach portowych. Poza poprawą infrastruktury drogowej  przy nowo wybudowanych miejscach postojowych, powstało kompletnie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców. Należy podkreślić, iż nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie  i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, straż graniczną oraz służbę celną. 

1abclogosy