Nowe masowce PŻM z klasą PRS

lis 21, 2012 | PŻM

Karpaty21 listopada br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się uroczystość podpisania pomiędzy Polską Żeglugą Morską (PŻM) a Polskim Rejestrem Statków (PRS) umowy o przekazaniu pod nadzór PRS najnowszej serii statków PŻM, budowanych w japońskiej stoczni Tsuneishi. Dokument podpisali dyrektor naczelny PŻM Paweł Szynkaruk oraz prezes zarządu PRS Jan Jankowski. W uroczystości sygnowania umowy uczestniczyli również Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w MTBiGM oraz Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Polska Żegluga Morska zakończy w przyszłym roku, zainicjowany w 2005 roku, program odnowy tonażu. Zamykające program cztery kamsarmaksy (82 000 DWT), którym nadane będą nazwy: „Karpaty”, „Sudety”, „Beskidy” oraz „Tatry”, będą sukcesywnie oddawane do użytku przez stocznię Tsuneishi w całym 2013 roku. PŻM zdecydowała przekazać je pod wyłączny nadzór klasyfikacyjny Polskiego Rejestru Statków oraz potwierdzić swą decyzję poprzez zawarcie z wyprzedzeniem umowy w tej sprawie.

Przekazanie pod nadzór PRS najnowszych masowców PŻM, największych jakie pływały we flocie szczecińskiego armatora, jest znakiem woli kontynuacji współpracy pomiędzy tymi dwoma polskimi podmiotami. Od lat przynosi ona korzyść obu stronom oraz polskiej gospodarce. Dla PŻM oznacza ułatwienie obsługi jej floty, zarówno klasyfikacyjnej jak i konwencyjnej, a dla PRS – prestiż i możliwość rozwoju.

Dzięki zrealizowaniu całego programu inwestycyjnego, średnia wieku floty Polskiej Żeglugi Morskiej spadnie do około 10 lat. Tak niski średni wiek statków armator osiągnął po raz pierwszy od czasów transformacji gospodarczej w 1989 roku.

Polski Rejestr Statków ma zdolność zapewnienia pełnej i skutecznej obsługi oddawanych pod jego nadzór masowców PŻM, ponieważ w dziedzinie bezpieczeństwa statków jest firmą uznaną na całym świecie. PRS jest pełnoprawnym członkiem organizacji skupiającej najważniejszych klasyfikatorów świata – Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) oraz firmą uznawaną przez Unię Europejską jako instytucja nadzoru technicznego nad statkami morskimi.

Polska Żegluga Morska współpracuje nieprzerwanie z Polskim Rejestrem Statków od czasu swojego powstania, a więc od 1951 r.

Krzysztof Gogol