Nowa Publikacja PRS – Morskie Farmy Wiatrowe

wrz 30, 2019 | Polskie nowości

Barrow Offshore wind turbines NR

Turbiny wiatrowe są obiektami powszechnie spotykanymi na terenie niemalże całej Polski. Ich budowa na obszarach morskich jest dopiero planowana. Warto jednak wskazać, że od ponad 15 lat polskie przedsiębiorstwa dostarczają swoje innowacyjne materiały, wyroby, urządzenia i usługi dla wymagającej zachowania najwyższych standardów branży OZE, w tym morskich farm wiatrowych (MFW), umiejscowionych głównie w Europie Zachodniej. 

Mając świadomość konieczności wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w tym morskich farm wiatrowych, PRS przystąpił do prac nad opracowaniem stosownych wymagań technicznych dotyczących turbin wiatrowych posadowionych na obszarach morskich – wpisuje się to w misję PRS, która nakierowana jest, m.in. na ochronę środowiska naturalnego.

W wyniku prowadzenia własnych prac rozwojowo badawczych, a także wykorzystując doświadczenia partnerów biznesowych pełniących różne funkcje w łańcuchu dostaw na rzecz MFW, PRS opracował Publikację nr 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe. Publikacja jest w szczególności adresowana do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawców usług na rzecz MFW.

Publikacja 130/P została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Techniczną PRS – ciało doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele niezależnych od PRS instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw branżowych.

Warto podkreślić, że Publikacja 130/P obejmuje cały cykl życia Morskich Farm Wiatrowych – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów.

Opracowując przepisy, ich twórcy uwzględnili następujące założenia:

  • niezawodność i bezpieczeństwo,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zapewnienie wysokiej jakości,
  • zarządzanie projektowe,
  • ukierunkowanie na rozwój i innowacje.
  • Szczególnego podkreślenia wymaga, że Publikacja nr 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe ma charakter otwarty na możliwość zastosowania nowych rozwiązań i technologii – dopuszcza odpowiednio uzasadnione, nowe i innowacyjne rozwiązania. Zakłada się, że w związku z dynamicznym rozwojem rynku i technologii będzie cyklicznie aktualizowana. Morskie Farmy Wiatrowe to publikacja uniwersalna. Jest przeznaczona do stosowania, zarówno w Polsce, jak i na obszarach morskich innych państw.

Stworzenie Publikacji nr 130/P to kontynuacja rozwoju linii biznesowej offshore w PRS. Uzupełnia się ona z Publikacją PRS 105/P „Jednostki Morskie Stacjonarne Jednostki i Urządzenia Górnictwa Morskiego, przepisy budowy i Nadzoru”.

Publikacja 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe””Morskie Farmy Wiatrowe” w zamyśle autorów ma być użytecznym narzędziem w całym procesie inwestycyjnym dotyczącym morskich farm wiatrowych, między innymi na etapie wydawania decyzji administracyjnych – w fazie projektowej, realizacyjnej oraz eksploatacyjnej.

 

Relacja: PRS