Nowa obrotnica w Porcie Gdynia

wrz 11, 2017 | Port Gdynia

17091113

Po intensywnym okresie przygotowań Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. może finalnie ogłosić, iż kolejna strategiczna inwestycja w Porcie Gdynia wchodzi w fazę realizacji.

11 września br., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności  Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2″ prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia –Etap I”, który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Łączny koszt realizacji zadania 1 dla ZMPG-a S.A. wynosi 200 mln zł netto, a w zakresie Urzędu Morskiego kolejne 100 mln zł.

Pierwszym podstawowym zadaniem jest wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m – co pozwoli na obsługę wewnątrz portu gdyńskiego statków o długości do 400 m. Kolejne wymagane i przygotowywane elementy to poszerzenie wejścia wewnętrznego (ze 100 m do 140 m) oraz pogłębienie portu (z -13,5 m do -16 m), co będzie realizowane przez Zarząd Portu w Etapie III. Równolegle realizowane będą prace Urzędu Morskiego na torze podejściowym do portu.

Nowa obrotnica powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 roku.

– Nowa obrotnica to kolejny milowy krok w 95 – letniej historii naszego portu – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. –Inwestycja ta  umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z  Dalekim Wschodem i innymi kontynentami. Nowa obrotnica to przede wszystkim spełnienie oczekiwań   operatorów żeglugowych  i  szansa na  wzrost przeładunków kontenerów w Gdyni .

Wykonawcą robót w ramach podpisanej umowy zostało konsorcjum pod kierownictwem firmy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, którego oferta w prowadzonym postepowaniu  przetargowym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Port Gdynia