Nowa jednostka dla słupskiego UM

mar 28, 2012 | Port Darłowo

SAM 0179Kilka dni temu w porcie Ustka nastąpiło przekazanie dla Urzędu Morskiego w Słupsku łodzi hybrydowej do wykonywania pomiarów sondażowych, model S-10500/K, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do prac hydrograficznych. Zamówienie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” . Łączny koszt zakupu to kwota 2.245.980,00 zł. „HYDROGRAF-1” ma długość 10,5m , szerokość 3,5m i wyposażony jest w 2 silniki typu YANMARR, o mocy 220 KM każdy. Łódź będzie służyła do brzegowych pomiarów batymetrycznych i wyposażona została nowoczesny osprzęt jak m.in. echosonda jednowiązkowa, echosonda wielowiązkowa z czujnikiem, sonar holowany oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie. Sprzęt przeznaczony jest do monitoringu  parametrów realizowanej inwestycji. Po końcowym odbiorze portem bazowania łodzi będzie Darłowo.