Nowa era kontenerowa w Porcie Gdańsk oraz wizyta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

paź 26, 2016 | Polskie nowości

1abcnowaeragdansk

Dzień 24 października, bez wątpienia przejdzie do historii, bowiem w Porcie Gdańsk tego dnia miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia dla przyszłości branży morskiej. Pierwszym, było uroczyste zakończenie rozbudowy terminalu kontenerowego DCT. Drugim, oficjalna wizyta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wiceministra Transportu Chińskiej Republiki Ludowej, którzy w Porcie Gdańsk podpisali nowe porozumienie o zacieśnieniu współpracy polsko-chińskiej w obszarze gospodarki morskiej.

Historia największego na Bałtyku terminalu kontenerowego DCT w Porcie Gdańsk rozpoczęła się przed blisko 13 laty. Wówczas w dniu 28 stycznia 2004 roku, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA oraz DCT Gdańsk SA podpisały umowę dzierżawy terenów portowych celem budowy pierwszego w Polsce głębokowodnego terminalu kontenerowego. Nikt nie przewidywał wówczas, że decyzja ta tak istotnie zmieni bieg historii Portu Gdańsk i zapoczątkuje zmianę geografii transportu na Bałtyku.

Sama koncepcja budowy sięga końca lat 90-tych XX wieku i była związana z rosnącym potencjałem głębokowodnych szlaków handlowych na Morzu Bałtyckim. Była również odzewem na rosnący udział konteneryzacji w transporcie morskim. Choć w tamtym okresie prężnie funkcjonował w Porcie Gdańsk Gdański Terminal Kontenerowy, jego parametry nie pozwalały na obsługę dużych statków. Stąd też w Gdańsku pojawiła się koncepcja wypełnienia tej luki i wybudowania głębokowodnych stanowisk przystosowanych do obsługi dużych kontenerowców.

Pod koniec 2005 roku, w październiku rozpoczęto prace budowlane, które po zaledwie kilkunastu miesiącach doprowadziły do powstania pierwszego w Polsce głębokowodnego terminalu kontenerowego o rocznej zdolności przeładunkowej na poziomie 500 tys. TEU. Pierwszy statek kontenerowy, jednostka Götaland o pojemności 822 TEU, zawinął do terminalu 1 czerwca 2007 roku i tym samym zainaugurował działalność operacyjną terminalu.

Kolejny przełom przyniósł rok 2010, kiedy wraz z wpłynięciem do Gdańska jednostki Maersk Taikung w dniu 4 stycznia zainicjowany został pierwszy bezpośredni, cotygodniowy serwis do Azji. Od tego momentu przeładunki kontenerów w Gdańsku zaczęły osiągać imponujące rozmiary. W pierwszym roku od uruchomienia serwisu oceanicznego, wolumen kontenerowy w Gdańsku przekroczył ilość pół miliona kontenerów 20 stopowych i uplasował Gdańsk na wysokiej czwartej pozycji wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku. W dwa lata później – w roku 2012 Gdańsk po raz pierwszy znalazł się na pozycji wicelidera rankingu za St. Petersburgiem, deklasując zarazem Port Goteborg, który od początku XXI wieku znajdował się zamiennie na pierwszej lub drugiej pozycji rankingu. Pierwszy milion kontenerów udało się terminalowi DCT przekroczyć już w ciągu zaledwie 3 lat od uruchomienia połączenia oceanicznego. Wówczas w roku 2013 wolumen kontenerowy w Porcie Gdańsk wyniósł 1,18 mln TEU.

Już wówczas zaczęto rozważać koncepcję rozbudowy terminalu kontenerowego DCT, która pozwoliłaby podwoić roczny potencjał przeładunkowy terminalu do poziomu 3 mln TEU. Plany te szybko urzeczywistniono i w styczniu 2015 roku rozpoczęto budowę nowego nabrzeża, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 24 października 2016 roku. Tym samym zapoczątkowany został kolejny ważny etap w rozwoju Portu Gdańsk w procesie umacniania jego pozycji w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej .

Dziś terminal kontenerowy DCT to najnowocześniejszy i największy terminal kontenerowy na akwenie bałtyckim. To łącznie 1300 metrów długości nabrzeży wyposażonych w 11 suwnic STS typu Post-panamax, w tym 5 suwnic typu super Post-panamax dającymi możliwość obsługiwania statków o pojemności ponad 20 tys. TEU, czyli największych kontenerowców pływających po morzach tego globu.

Terminal dodatkowo wyposażony jest w 35 suwnic placowych typu RTG, z czego 15 jest w pełni zelektryfikowanych dających możliwość obsługi placowej ładunków w oparciu o najwyższe standardy środowiskowe. To wreszcie ponad 30 nowych ciągników placowych i blisko 490 dodatkowych miejsc dla kontenerów chłodniczych.

Otwarcie terminalu zbiegło się także z inną ważną uroczystością w Porcie Gdańsk. Tego dnia do portu przybyła oficjalna delegacja przedstawicielstw polskiego i chińskiego ministerstwa w osobach Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej oraz Pan He Jianzhong, Wiceminister Transportu Chińskiej Republiki Ludowej. Ministrom towarzyszyli przedstawiciele Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego oraz największego chińskiego przewoźnika kontenerowego – firmy Cosco, którzy po wizycie na nowo otwartym terminalu T2 w DCT Gdańsk udali się do Kapitanatu Portu Gdańsk. Tam miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zacieśnienia relacji polsko-chińskich w zakresie rozwoju gospodarki morskiej obu państw. To wydarzenie stanowić będzie asumpt do dalszego rozwijania współpracy polsko-chińskiej w kontekście Jedwabnego Szlaku i szeroko pojętej morskiej wymiany handlowej.

Tym samym dzień 24 października przeszedł do historii jako jeden z ważniejszych w historii polskiej gospodarki morskiej, zapoczątkowując nową erę kontenerową Polski oraz nakreślając nowy głębszy wymiar polsko-chińskich relacji morskich.

 

Port Gdańsk