Norweski biznes w Porcie Gdańsk

kw. 9, 2014 | Port Gdańsk

1portgdansknorweDynamika rozwoju i poziom obrotów gdańskiego portu zainteresowały przedsiębiorców z Norwegii. 4 kwietnia 2014 roku przybyła do Gdańska liczna delegacja Rogaland Logistics Association – stowarzyszenia przedstawicieli i klientów leżącego nad Morzem Północnym portu Risavika. Jego strategiczna lokalizacja – bliskość Starego Kontynentu i szlaku żeglugowego na Bałtyk – sprawiła, że port stał się intermodalnym hubem dla Norwegii. Uczestnicy rekonesansu w Gdańsku szukali płaszczyzn współdziałania obu portów. Interesowali się m.in. ożywieniem przeładunkowym gdańskiego portu, organizacją transportu morskiego i lądowego w Polsce, kierunkami rozwoju usług portowych, perspektywą inwestycyjną oraz współpracą Port – Miasto Gdańsk.

Janusz Kasprowicz