Niejasny wynik głosowania …

wrz 20, 2012 | Polityka Morska

rekinProblematyczne luki prawne nie zostały zlikwidowane, ale też ich nie poszerzono – „walka” przenosi się na sesję plenarną.
Bruksela, 20 września 2012. Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego głosowała wczoraj w sposób niejasny i niekonsekwentny nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą wzmocnienia zakazu „odpłetwiania” rekinów (procederu odcinania płetw rekinom na pokładach statków i wyrzucania tuszy z powrotem do morza).
Większość zaproponowanych zmian zostało przyjętych lub odrzuconych małą liczbą głosów, co powoduje wysyłanie sprzecznych informacji ze strony Komisji, która równocześnie likwiduje i wspiera luki prawne utrudniające egzekwowanie zakazu odpłetwiania.
W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała zmianę obowiązujących przepisów odnośnie ochrony rekinów, poprzez zakończenie przyznawania specjalnych zezwoleń rybakom na usuwanie płetw rekinom na pokładach statków. Obowiązek wyładunku rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy jest jak do tej pory najlepszym sposobem na egzekwowanie zakazu odpłetwiania.
Portugalia i Hiszpania są jedynymi krajami w Unii Europejskiej, które wydają jeszcze zezwolenia na usuwanie płetw na morzu.
Przedstawicielka Portugalii, posłanka Patrão Neves wykorzystała swoją rolę sprawozdawcy Komisji Rybołówstwa do działania przeciwko przyjęciu propozycji Komisji Europejskiej. Tym razem działania posłanki w kierunku osłabienia przepisów ochrony rekinów zostały powstrzymane. Przyjęto, jednak, zaproponowany przez nią tekst broniący zachowania możliwości przyznawania specjalnych zezwoleń na usuwanie płetw rekinom na morzu. Ostatecznie większość problematycznych propozycji posłanki zostało odrzuconych, jednak brakzdecydowania, który wykazała Komisja podczas wczorajszego głosowania zagraża szybkiemu wzmocnieniu zakazu odpłetwiania.
Walka o ochronę rekinów przenosi się teraz na sesję plenarną, która odbędzie się w najbliższych miesiącach.
Koalicja Shark Alliance wspiera propozycję Komisji Europejskiej.
“Nadal będziemy zachęcać europarlamentarzystów aby na najbliższej sesji plenarnej zlikwidowali wszystkie niejasności I doprowadzili do powstania zaostrzonych przepisów eliminujących możliwość usuwania płetw rekinom na morzu – bez żadnych ustępstw” powiedziała Ali Hood z Shark Trask, organizacji założycielskiej koalicji Shark Alliance.
Shark Alliance jest koalicją ponad 130 organizacji działających w dziedzinie ochrony przyrody bazującej na badaniach naukowych. Shark Alliance została założona i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącej agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej działającej na rzecz położenia kresu nadmiernym połowom w oceanach świata-www.sharkalliance.org
Informacje dla wydawcy:
• Wysoka cena płetw rekina kontrastuje z niską wartością jego mięsa, co stwarza ekonomiczną zachętę do „odpłetwiania” rekinów. Obowiązek wyładunku rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy nie tylko skutecznie powstrzyma praktykę obcinania rekinom płetw na morzu, ale również znacznie poprawi jakość informacji o poławianych gatunkach, co ma ogromne znaczenie dla oceny oraz dla skutecznego zarządzania zasobami rekinów.
• Parlament Europejski w 2006 roku wezwał do wzmocnienia unijnego rozporządzenia o zakazie odcinania płetw rekinom, w 2007 roku przeprowadził na ten temat debatę w ramach konsultacji nad unijnym Planem działań na rzecz ochrony rekinów. W 2009 roku obiecano wzmocnienie zakazu w ostatecznym Planie działań na rzecz ochrony rekinów.
W grudniu 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do wprowadzenia zakazu odcinania płetw rekinom na pokładach statków. Komisja przeprowadziła konsultacje dotyczące zmian pod koniec 2010 roku i uzyskała potężne wsparcie dla takiego podejścia.
W listopadzie 2011 r. Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia i wprowadzenie wymogu wyładunku wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy.
• W marcu 2012 r. Rada Ministrów Rybołówstwa Unii Europejskiej przyjęła stanowisko korzystne dla propozycji Komisji, przy sprzeciwie jedynie ze strony Hiszpanii i Portugalii. Aby jednak propozycja ta stała się wiążąca, musi ją poprzeć także Parlament Europejski.
• Więcej szczegółowych informacji na temat unijnego zakazu odpłetwiania można znaleźć na stronie koalicji: http://www.sharkalliance.org/content.asp?did=38055

Agnieszka Wieczorek