Nie stwierdzono przypadków „piractwa”

lut 4, 2012 | Akademia Morska Szczecin

piractwoŁukasz Warlikowski z Akademii Morskiej w Szczecinie: „Certyfikat Legalności Oprogramowania potwierdza, że Akademia Morska w Szczecinie posiada status legalnego użytkownika…”

„Morza i Oceany”: – Co to znaczy legalność oprogramowania ?

Łukasz Warlikowski AM: – W dużym skrócie pod pojęciem legalność oprogramowania rozumie się użytkowanie oprogramowania w sposób legalny, to znaczy zgodny z licencją udzieloną przez producenta oprogramowania.

„MiO”: – Czy do tej pory zdarzały się przypadki „piractwa” ?

Ł. W. : – Nie, w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono przypadków „piractwa”. Uporządkowano za to sposób przechowywania oraz ewidencji oprogramowania, a także wdrożono procedury zarządzania oprogramowaniem. Wprowadzają one m.in. indywidualny i bezpośredni model odpowiedzialności za legalność posiadanego oprogramowania. Podczas audytu okazano nośniki instalacyjne, certyfikaty autentyczności, przedstawiono oryginalne podręczniki i umowy licencyjne. Stwierdzono zgodność stosowanego oprogramowania z licencjami na zakupione programy.

„MiO”: – Wyjaśnijmy certyfikat legalności

Ł. W.: – Certyfikat Legalności Oprogramowania potwierdza, że Akademia Morska w Szczecinie posiada status legalnego użytkownika, przestrzega postanowień umów licencyjnych oraz wdrożyła procedury zarządzania oprogramowaniem.

„MorzaiOceany” : –  Co daje posiadanie takiego certyfikatu dla Uczelni?

Ł. W. : – Po pierwsze, pewność dla Władz Uczelni oraz pracowników, że posiadane oprogramowanie ma pełne pokrycie w dowodach legalności (m.in.: certyfikaty, licencje, nośniki, dokumentacje, itd.). Ponadto: zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procesu weryfikacji posiadanego oprogramowania, zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu w ocenie legalności posiadanego oprogramowania oraz redukcja kosztów szkoleń informatyków z zakresu zasad licencjonowania.

Rozmawiał: B. T.