NEF ujawnia ukryty potencjał sektora rybołówstwa

mar 15, 2015 | Polskie nowości

1nefNowy podział unijnych kwot połowowych zapewniłby 824 mln euro zysków i 102 tysiące nowych miejsc pracy.

Wyniki badań opublikowanych przez New Economics Foundation (NEF) ujawniają, że niewłaściwe zarządzanie europejskimi zasobami ryb i kwotami połowowymi oznacza utratę miejsc pracy i dochodów z tego sektora gospodarki.

Nowy raport ukazuje korzyści wynikające z odbudowy europejskich zasobów ryb w Bałtyku i w północnym Atlantyku oraz z redystrybucji kwot połowowych na rzecz flot stosujących przyjazne dla środowiska metody i oferujących więcej miejsc pracy.

Obecny system przydziału kwot bazuje na historycznych danych o połowach i jest korzystniejszy dla największych i najbardziej niszczących środowisko flot. System ten nie uwzględnia aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych prowadzonej działalności. Redystrybucja według alternatywnych kryteriów ekonomicznych i ekologicznych – takich jak tworzenie miejsc pracy i zużycie paliwa – w połączeniu ze zrównoważonym zarządzaniem rybołówstwem zapewniłaby wymierne korzyści ekonomiczne:

• przekazanie wyższych kwot połowowych jednostkom generującym niższą emisję dwutlenku węgla na tonę wyładowanych ryb zapewniłoby 14 584 dodatkowych miejsc pracy i obniżyłoby emisję dwutlenku węgla o 624 tys. ton rocznie, w porównaniu z obecnie stosowanym systemem

• przekazanie wyższych kwot jednostkom zapewniającym więcej miejsc pracy na tonę wyładowanych ryb dałoby 102 tys. dodatkowych miejsc pracy, w porównaniu z obecnie stosowanym systemem.

Przedstawiane dane uzyskano dzięki zastosowaniu nowego modelu o nazwie Bio-ekonomiczny model europejskich flot (Bio-Economic Model of European Fleets – BEMEF) , nad opracowaniem którego NEF pracował przez ostatnie dwa lata wspólnie z naukowcami i instytucjami z całej Unii Europejskiej.  Model posłużył do analizy 221 flot i 73% wszystkich unijnych wyładunków, w tym 10 flot Polskich ( 67% całego wyładunku polskiego rybołówstwa).

Przyjazna dla użytkownika wersja modelu dostępna jest on-line na: www.fisheriesmodel.eu

Model BEMEF pozwala określić wpływ zmian, jakie zajdą w wyniku odnowienia zasobów ryb do zrównoważonych poziomów, na wielkość wyładunków ryb, przychody, zatrudnienie, rentowność, wynagrodzenia i emisję dwutlenku węgla.

BEMEF jest pierwszym modelem służącym do oszacowania ekonomicznych skutków redystrybucji kwot połowowych według alternatywnych kryteriów (zatrudnienie, paliwo, zyski, nakład).

W odróżnieniu od dotychczas stosowanej metody bazującej na historycznych danych o połowach.

Zastosowany model potwierdził ponadto zasadność ekonomicznych, ekologicznych i społecznych argumentów na rzecz przywrócenia liczebności stad  ryb do poziomu maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY):

–  2 052 639 ton ryb dodatkowo rocznie, co wystarczy na zaspokojenie rocznego popytu ze strony 89,2 mln obywateli UE

–  1 565 mln euro dodatkowych przychodów brutto rocznie

–  824 mln euro dodatkowych zysków netto rocznie

–  między 20 362 a 64 092 nowych miejsc pracy

–  8 273 euro wyższe roczne wynagrodzenie w sektorze rybołówstwa

Zgodnie z tym samym modelem, porażka w odbudowie zasobów ryb w ciągu ostatnich pięciu lat kosztowała utratę 8,6 mln ton połowów i 7,1 mld euro.

Griffin Carpenter, autor BEMEF, zajmujący się modelami ekonomicznymi w NEF stwierdził:

„Nasza analiza pokazuje, że odbudowa stad ryb może jednocześnie dać więcej miejsc pracy, więcej zysków i wyższe wynagrodzenia. Ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa UE marnotrawią ogromny potencjał ekonomiczny nie potrafiąc w zrównoważony sposób zarządzać istotnymi naturalnymi zasobami.

Państwa członkowskie UE mogę mieć więcej ryb, więcej zysków i więcej miejsc pracy, jeśli tylko spełnią dwa podstawowe wymagania Wspólnej Polityki Rybołówstwa: odbudowę zasobów ryb i uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych przy przydzielaniu kwot połowowych. Potrzeba jest więcej działań na obu frontach. Ostatnio odnotowano poprawę stanu niektórych stad ryb, jednak grudniowa Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE wyznaczyła limity połowowe na 2015 rok powyżej naukowych zaleceń w 63% przypadków. Trudno znaleźć państwa członkowskie poważnie traktujące alternatywne sposoby przyznawania kwot połowowych.

Mamy nadzieję, że udostępnianie wszystkich danych, wyników i założeń naszego modelu sprawi, że dyskusje osób zaangażowanych w zarządzanie rybołówstwem Unii Europejskiej na temat oddziaływania i kompromisów związanych z odbudową stad ryb i przyznawaniem kwot połowowych staną się bardziej rzetelne. BEMEF jest doskonałym narzędziem mogącym poprowadzić państwa członkowskie UE w kierunku zapewnienia, aby unijne stada ryb zarządzane były zgodnie z interesem publicznym .”

NEF