Nauka i praktyka – sprawdzony alians

lut 20, 2013 | Port Gdańsk

1melaniukpodpisAż banalną wydaje się dziś refleksja na temat korzyści, jakie słuchaczom polskich studiów kierunkowych dawały przez dekady tzw. praktyki zawodowe. Pod warunkiem – oczywiście – że były dobrze i mądrze przygotowane. Reforma nauczania zagubiła jednak z czasem istotę zamysłu. Choć… coraz częściej daje się znów słyszeć – np. w trakcie licznych w gdańskim porcie „wizyt studyjnych” słuchaczy uczelni i szkół średnich – że obustronne korzyści przywrócenia do programów nauczania tej formy konfrontacji teorii z życiem trudno przecenić.

Efektem takich opinii było porozumienie, podpisane 20 lutego 2013 roku przez kierującego Zarządem ZMPG SA Jerzego Melaniuka, MBA i prof. dra hab. Krzysztofa Dobrowolskiego, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Założono, że już w rozpoczynającym się semestrze letnim studenci III roku Instytutu Transportu i Handlu Morskiego będą mogli uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych przez kadrę kierowniczą Spółki Akcyjnej ZMPG. Program wykładów obejmie zarówno obraz monograficzny z analizą przemian portowych realiów, jak i zarys perspektyw rozwoju gdańskiego portu, a także specyfikę prawną funkcjonowania portowej administracji, praktyczne aspekty przetargów realizowanych w projektach unijnych, specyfikę funkcjonowania portów morskich w Europie Bałtyckiej, problematykę poszanowania zasad ekologii, bezpieczeństwa i ochrony portu oraz praktyczne warunki funkcjonowania administracji portowej i jej współpracy z urzędami państwowymi. Tak szeroka formuła programu teoretycznego, wzbogacona będzie ponadto udziałem studentów w sympozjach, targach i konferencjach branżowych – wskazanych przez kierownictwo portu.

Intencją porozumienia jest bowiem stworzenie dobrych podstaw sensownych praktyk zawodowych, które pozwolą zweryfikować studencką wiedzę, nabytą w salach wykładowych. Studenci zdobędą szansę znalezienia zajmującej pracy, a port będzie mógł wybrać z grona absolwentów UG menadżerów lepiej przygotowanych do szczególnie wymagającego zawodu. Wyrażono przekonanie, że taki sprawdzony alians nauki i praktyki – również w codziennych kontaktach – obu stronom porozumienia pozwoli czerpać wymierne pożytki.

Janusz Kasprowicz