Nauka i praktyka – alians wymiernych pożytków

kwi 2, 2014 | Port Gdańsk

1portgdanskaliansPozytywna ocena ubiegłorocznych doświadczeń skłoniła władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk do zawarcia stałego porozumienia o współpracy. 1 kwietnia 2014 roku, w imieniu Zarządu ZMPG SA podpisali je: Prezes Dorota Raben i Wiceprezes Jerzy Melaniuk. Uczelnię reprezentowali Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski i Dyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego prof. dr hab. Hanna Klimek.

Intencją porozumienia jest kontynuacja współpracy obejmującej m.in. podejmowanie przez jednostki naukowe WE UG projektów badawczo-rozwojowych, których beneficjentem będzie gdański port. Z drugiej strony – prowadzenie wykładów, wspólnie z doświadczonymi menedżerami portu, jak i możliwość odbywania przez wybranych studentów praktyk zawodowych – prowadzić ma do podniesienia jakości kształcenia przyszłych kadr dla gospodarki morskiej.

Program zajęć dydaktycznych obejmuje problematykę funkcjonowania portów w warunkach międzynarodowej konkurencji, aspekty realizacji projektów wspieranych przez Unię Europejską, wizje perspektyw rozwojowych portu i ochrony środowiska naturalnego, działalność służb portowych, bezpieczeństwo portu i obsługiwanych statków oraz prawne reguły funkcjonowania administracji portowej. Bogate spectrum wykładów uzupełni udział studentów w branżowych sympozjach, targach i konferencjach oraz wizytach studyjnych na terenie portu. Zarówno Port, jak i Uczelnia liczą na wymierne efekty podpisanego porozumienia.

Janusz Kasprowicz