Najlepsi naukowcy-stażyści? Na Akademii Morskiej w Szczecinie!

wrz 12, 2012 | Akademia Morska Szczecin

AkademiamorskaDwaj młodzi naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie zwyciężyli w konkursie „Staż Sukcesem Naukowca”. Dr inż. Witold Kazimierski z Katedry Geoinformatyki zajął pierwsze (ex aequo), a dr Piotr Borkowski z Instytutu Technologii Morskich trzecie miejsce i otrzymają dofinansowanie na realizację swoich staży. Będą w praktyce wdrażali opracowane przez nich projekty naukowe w firmach, które zwiększą tym samym swoją konkurencyjność.

„Staż Sukcesem Naukowca” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie naukowcom odbycia stażu w wybranych firmach.

Dr inż. Witold Kazimierski będzie zajmował się tematyką budowy modelu wielosensorowej fuzji danych z systemów radarów śledzących i AIS dla potrzeb systemu ECDIS (to system obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych – jedna z podstawowych pomocy oficera nawigatora na mostku statku morskiego). Chodzi o to, by połączyć informacje dynamiczne dotyczące obiektów wokół statku, którym płynie nawigator, zarówno z systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS), jak
i z radaru z funkcją śledzenia ech. Pozwoli to otrzymać jeden, bardziej wiarygodny wektor ruchu na mapie nawigacyjnej. Dr Kazimierski chwali ideę konkurs – To interesująca próba wypełnienia luki pomiędzy światem badań, nauki oraz przemysłu. Zwycięstwo w konkursie jest dla mnie nobilitacją, ale także motywacją do dalszej pracy i dowodem istotności podejmowanych zagadnień badawczych.

Udział we wstępnym procesie wdrażania produktu, nawiązanie kontaktów biznesowych, zdobyta praktyka w firmie – to wszystko będzie również wpływało na dalszy rozwój naukowy dr. Borkowskiego, ukierunkowany na transfer nowoczesnych technologii IT do biznesu – Przyznany staż jest z jednej strony uznaniem mojej dotychczasowej działalności naukowej, a z drugiej strony kolejnym wyzwaniem – mówi. Dr Piotr Borkowski zajmie się opracowaniem oraz implementacją algorytmu wielokryterialnej prezentacji danych na przykładzie bazy podmiotów medycznych. Algorytm opierał się będzie na narzędziach matematyki obliczeniowej i sztucznej inteligencji, i zostanie zaimplementowany
w rzeczywistym systemie informatycznym rejestracji usług medycznych.  

Obaj zwycięzcy radzą młodym naukowcom, by mimo niemałego trudu przygotowania dokumentacji, nie przechodzili obok tego typu konkursów obojętnie. Startujący musieli przedstawić indywidualny plan półrocznego stażu, zaakceptowany przez wybranego przedsiębiorcę. Oceniano m.in. zakładane rezultaty stażu, (np. problemy, które mogą zostać rozwiązane), znaczenie i wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, stopień innowacyjności, możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego
w ramach stażu w pracy naukowej, racjonalności i wykonalność programu stażu oraz kompetencje kandydata. W II edycji konkursu wzięło udział ponad 40 naukowców ze szczecińskich uczelni. Dofinansowanie stażu otrzymało 16 z nich. Realizatorem projektu i organizatorem konkursu jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości