Nagrody Żeglarskie Szczecina

sty 21, 2019 | Polskie nowości

nagrodyZEGLARSKIE

Przed nami trzecia edycja Nagród Żeglarskich Szczecina. Po raz kolejny wręczymy statuetki i nagrody osobom, dla których żeglarstwo ma ogromne znaczenie. Laureatów tegorocznych Nagród poznamy 30 marca, podczas uroczystej Gali. A już dzisiaj zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur. 

Nagrody Żeglarskie Szczecina dedykowane są osobom i instytucjom szczególnie związanym z żeglarstwem. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zwracamy się do Państwa z prośbą o dołączenie do naszego plebiscytu i zgłaszaniu kandydatur, spośród których kapituła wybierze 11 laureatów. 

Zgłoszenia będą trwały od 10 stycznia do 15 lutego. Kandydatów do nagród zgłaszać je mogą:

• mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski;

• Członkowie Kapituły;

• instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

Odpowiednie formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na internetowej Nagród Żeglarskich (http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl). Spośród nadesłanych drogą listowną lub mailową kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostanie on wyłączony z prac Kapituły dotyczących tego wyróżnienia. Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 30 marca 2019 r.

W tym roku do grona kategorii, w których Prezydent Miasta Szczecin (na rekomendację członków Kapituły) będzie mógł przyznać nagrody dodaliśmy jeszcze jedną – Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego. Łącznie można przesyłać zgłoszenia aż do 11 kategorii:

1. Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za:

• nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;

• dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat);

• za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

2. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

3. Żeglarz Roku – Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

4. Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.

5. Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski przyznawana jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.

6. Nagroda Kota Umbriagi. Nagroda stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.

7. Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.

8. Wydarzenie Żeglarskie, jest Nagrodą, którą wyróżnia się organizatora: regat, uroczystości, imprez, koncertów, festiwali, wystaw o tematyce żeglarskiej lub innych nieprzeciętnych wydarzeń z nimi związanych, które zostały zorganizowane na terenie Szczecina lub Pomorza Zachodniego.

9. Młody Żeglarz Roku. Nagroda przyznawana jest okazjonalnie nie częściej niż raz w roku, dla żeglarza w wieku od 13 do 18 lat – mieszkańca Pomorza Zachodniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania.

10. Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego. Nagroda przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem w edukację początkujących żeglarzy

11. Żeglarska Nagroda Specjalna. Nagroda przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Nagrody opisane w punktach 1 – 8 i 10 przyznawane będą co roku, z zastrzeżeniem, że w razie braku zgłoszeń kandydatur do poszczególnych Nagród lub gdy zgłoszone kandydatury nie będą licowały z prestiżem Nagród Żeglarskich Szczecina członkowie Kapituły będą mogli odstąpić od przyznania wyróżnienia w danej kategorii. Nagrody z punktów 9 i 11 będą przyznawane okazjonalnie.

Ustanowienie Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

Zachęcamy środowisko żeglarskie do zgłaszania kandydatur do poszczególnych Nagród!