Nadodrzańską drogą do Bałtyku

paź 9, 2013 | Port Szczecin

1nadodrzanska1 października 2013 na zachodniopomorskich wodach odbył się rejs statkiem białej floty połączony z debatą na temat nadodrzańskich dróg do Bałtyku. Spotkanie zorganizowało kilka podmiotów, m. in.: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Rada Interesantów Portu Szczecin, Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Zaproszenie do debaty podczas rejsu skierowane zostało do wszystkich uczestników obrotu portowego, samorządowców i przedstawicieli urzędów. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali marszałkowie trzech województw związanych z Odrą: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz prezydenci miast, zachodniopomorscy posłowie, senatorowie i radni Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród wystąpień uczestników reprezentujących wiele podmiotów, głos zabrał także Prezes Zarządu ZMPSiŚ SA, Ryszard Warzocha, który podkreślił znaczenie poprawy dostępu do portów od strony lądu dla ich rozwoju. „Dla portu wszystkie rodzaje transportu – kolejowy, drogowy i wodny może stać się impulsem do pozyskania ładunków i ugruntowania pozycji portu nad Bałtykiem” – powiedział.
W trakcie rejsu uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem przygotowań dokumentacji przedprojektowej, w tym decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, materiałów przetargowych dla wykonania prac remontowych, modernizacyjnych i doraźnych napraw na poszczególnych odcinkach tras kolejowych CE59 (tzw. „Nadodrzanka”), E59 (Szczecin – Poznań , E59 (Poznań – Wrocław) oraz z programem poprawy dostępu do portów Szczecin i Świnoujście w zakresie transportu kolejowego. Omówiono także stan zaawansowania prac drogi ekspresowej S-3 na wszystkich jej odcinkach, a 1naodrzanska2także przedstawiono plany związane z użeglowieniem Odry i poprawą jej wykorzystania.

Podczas rejsu rozdana została uczestnikom ankieta, w której poproszono o opinię w kwestii konieczności podjęcia różnorodnych działań poprawiających stan dróg nadodrzańskich, m. in. użeglowienia Odry i umiędzynarodowienia starań o kanał Odra-Dunaj-Łaba, modernizacji drogi kolejowej „nadodrzanki”, dokończenia budowy drogi S3 aż do granicy z Czechami,  pogłębienia toru wodnego do Szczecina do 12,5m, realizacji Programu Odra 2006 czy wpisania do strategii rozwoju transportu zamiaru uzyskania IV klasy żeglowności na Odrze. Wyniki ankiety i same postulaty mają być przekazane władzom państwowym i samorządowym.

W podsumowaniu rejsu podkreślono konieczność mocnego jednoczenia się przedstawicieli wszystkich regionów, związanych z nadodrzańskimi drogami. Tylko wspólne inicjatywy mogą zapewnić zrównoważony rozwój dróg nadodrzańskich.