Nabrzeże Gościnne w rękach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

sty 27, 2014 | Port Gdynia

1fot. H.SaganZMPG-aS.A.227 stycznia 2014r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się uroczystość podpisania umowy nabycia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego. Umowa ta stanowi istotny element działań niwelujących  ograniczenia nawigacyjne w Porcie Gdynia i stworzy nowe szanse rozwoju dla Portu Gdynia i polskiej gospodarki.

Przedmiotem dziś podpisanej umowy jest nabycie przez ZMPG-a S.A. od Stoczni Marynarki Wojennej S.A.  prawa własności nieruchomości stanowiącej część Pirsu nr III (Nabrzeże Gościnne) o długości 240,25 mb i powierzchni 3.361 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego, za łączną kwotę około 12,7 mln zł netto.

Zakup Nabrzeża Gościnnego jest działaniem niezbędnym dla realizacji inwestycji pn. ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia – Faza I Rozbudowa Obrotnicy nr 2″, ujętej w planie inwestycji ZMPG-a S.A., przyjętym na lata 2014 – 2016. W ramach rozbudowy Obrotnicy nr 2 planuje się wyburzenie części pirsów, będących własnością Stoczni Marynarki Wojennej oraz przeniesienie w inne miejsce doku pływającego, będącego jednym z podstawowych narzędzi funkcjonowania Stoczni. Szacunkowy koszt robót budowlanych i czerpalnych, wraz z kosztem nabycia Nabrzeża Gościnnego, wynosi ok. 110 mln zł. Inwestycja ta, jako część przedsięwzięcia obejmującego również pogłębienie akwenów portowych do 16 metrów, została przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgłoszona do dofinansowania z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.

Znajdujące się na akwenach wewnętrznych Portu Gdynia obrotnice nr 2 i nr 3 pozwalają na obracanie statków o długości do 300 metrów. Istnieje pilna konieczność zwiększenia tych parametrów – aby umożliwić zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z portami azjatyckimi. Analiza nawigacyjna wykazała optymalne miejsce lokalizacji nowej obrotnicy w linii Kanału Portowego na wysokości Basenu IX (rejon istniejącej obrotnicy nr 2), w którym zlokalizowane są konstrukcje hydrotechniczne należące
do Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Dzięki zakupowi, w wyniku którego nastąpi rozbudowa Obrotnicy nr 2 do średnicy 480 metrów, możliwa będzie obsługa statków o długości 384 metry i ładowności około 12 tysięcy TEU. Po zakończeniu prowadzonych obecnie przez Zarząd Portu oraz gdyńskie terminale kontenerowe BCT i GCT inwestycji w zakresie infrastruktury i wyposażenia technicznego, zdolność przeładunkowa Portu Gdynia wyniesie około 2 milionów TEU. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę fakt, że wszelkie dostępne prognozy przewidują w 2025 roku przeładunki kontenerów w portach Zatoki Gdańskiej na poziomie około 5 milionów TEU (przy 2 milionach TEU w roku 2013). Kontenery, których gdyński port nie będzie mógł przeładować w polskich portach zostaną przejęte przez porty konkurencyjne, ze stratą dla całej polskiej gospodarki i polskiego budżetu.

Realizacja planowanej inwestycji zwiększy konkurencyjność Portu Gdynia, pozwoli  w większym stopniu wykorzystać jego potencjał przeładunkowy i zapewni warunki do wzrostu  ilości ładunków transportowanych morzem, przyczyniając się tym samym  do realizacji przyjaznej dla środowiska, unijnej polityki transportowej wyrażanej hasłem  „z dróg na morza” (from road to sea).

Co istotne, transakcja sprzedaży części Nabrzeża Gościnnego i przeniesienia lokalizacji doku pływającego nie ograniczy zdolności produkcyjnych Stoczni Marynarki Wojennej. Zmiany te wpisują się bowiem w realizowany przez stocznię proces restrukturyzacji majątkowej firmy.