Na roboczo o morskiej energetyce wiatrowej

paź 9, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1Dyskusja WDO różnych aspektach morskiej energetyki wiatrowej dyskutowano dziś, 7 października, w Urzędzie Marszałkowskim podczas roboczego seminarium. Spotkanie współorganizowały Województwo Zachodniopomorskie i firma SIEMENS. Gospodarzem dyskusji był wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

– Województwo zachodniopomorskie jest żywo zainteresowane rozwojem kreatywnego przemysłu off shore, czemu dajemy wyraz w strategicznych planach i zapisach. Chcemy wspierać to, co wiąże się z przemysłem off shore, gdyż  jest on elementem inteligentnej specjalizacji regionu – mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż. – Myślę że potencjał dwóch uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego będzie sprzyjał rozwojowi projektom off shore.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele firmy SIEMENS z Danii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obecni byli także specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego i Urzędu Miasta Szczecin.

Jak powiedział po spotkaniu wicemarszałek Drożdż, przedstawione prezentacje były bardzo ciekawe i niosące dużo nowych informacji, pogłębiających znajomość tematyki seminarium.

Strategia województwa zachodniopomorskiego zaktualizowana w 2011 roku oraz Program rozwoju sektora energetycznego zakłada rozwój energetyki morskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Również plan zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego, uwzględnia w swoich zapisach wykorzystanie energii z wiatru na terenach morskich. Ten dokument planistyczny podkreśla ważność rozwoju gospodarki morskiej, której częścią może stać się również morska energetyka wiatrowa jako istotny element rozwoju Pomorza Zachodniego.

To podejście w połączeniu z wysokim potencjałem wietrznym regionu i współpracą władz województwa z inwestorami zaowocowało pozycją lidera w tym sektorze energetyki. Według statystyk prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki moc zainstalowana w OZE na koniec czerwca  2013 r. wynosiła 935,58 MW, w tym w 49 elektrowniach wiatrowych na lądzie 836,88 MW.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi naturalną konsekwencję rozpoczętego przed laty procesu, zwłaszcza że może szczególnie przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej w 2020 roku.