Pilne! MSP czeka na wpłatę od Polen Line

mar 29, 2012 | PŻB

BaltiviaW tej chwili redagujemy zapisy projektu umowy sprzedaży akcji PŻB. Następnie, po skompletowaniu wszystkich załączników do projektu umowy, będziemy oczekiwali na wpłatę przez inwestora kwoty za zbywany pakiet akcji Skarbu Państwa na konto MSP. Po dokonaniu wpłaty będzie możliwość podpisania przez strony umowy sprzedaży.

Magdalena Dąbrowska Naczelnik Wydział Prasowy/ Press Unit