MSP: 28 maja br. podpisanie umowy sprzedaży PŻB

maj 21, 2012 | PŻB

BaltiviaWstępny termin podpisania umowy został przesunięty na 28 maja br. Przed tym dniem inwestor musi wpłacić umówioną kwotę. Jak tylko umowa zostanie podpisana poinformujemy Pana o tym.

MSP sprawdziło wiarygodność inwestora stosownie do obowiązujących w tym zakresie standardów (m.in. inwestor musiał przedłożyć dokumenty świadczące o tym, iż jest w stanie sfinansować transakcję). Przedłużanie terminu podpisania umowy zdarza się w realizowanych procesach prywatyzacyjnych i związane jest przeważnie z faktem doprecyzowania przez strony zapisów umowy, które do momentu podpisania umowy sprzedaży mogą podlegać korektom.

Ze względu na poufność procesu negocjacji nie jest możliwe do momentu ich formalnego zakończenia ujawnianie szczegółowych zapisów umowy sprzedaży dotyczących inwestycji, czy też innych zapisów zabezpieczających funkcjonowanie spółki. Możemy jedynie zasygnalizować, że Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia pakiet inwestycyjny zawarty w umowie jako mogący zapewnić rozwój spółce. W umowie znajdują się również zapisy zabezpieczające spółkę przed wygaszeniem działalności, a zobowiązania zabezpieczone są kwotami gwarancyjnymi.

Magdalena Kobos rzeczniczka MSP