Most połączy Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem

paź 2, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1bib9090 IMG 9221Budowa mostu łączącego Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  Umowę na realizację zadania podpisali 30.09.br. marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele zarządu spółki „Mars Most Brdowski”: prezes Maciej Nowotny i wiceprezes Jacek Kopczyński.

Obecnie wyspa nie posiada stałego połączenia drogowego z lądem, a połączenia komunikacyjne utrzymywane są poprzez promy.

–  To pierwszy krok do budowy historycznego połączenia, bo plany połączenia wyspy Ostrów Brdowski z lądem stałą przeprawą mają kilkadziesiąt lat. Dzisiaj podpisujemy umowę o  dofinansowanie na kwotę 32 mln zł, czyli 85 % wartości całego przedsięwzięcia. Zostanie ono zrealizowane przez podmiot prywatny, który zrealizuje cel publiczny –  wybuduje most, a następnie przekaże go Gminie Miasto Szczecin, która docelowo będzie eksploatatorem i właścicielem tego połączenia. Przestrzeń Ostrowa Brdowskiego, której znacząca część jest gospodarczo wciąż wykorzystywana, zyska na atrakcyjności. Nie tylko poprawi się konkurencyjność stoczni Gryfia, która dzisiaj jest głównym operatorem na tym terenie, ale umożliwi budowę fabryki fundamentów do instalacji offshorowych. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy kilkanaście hektarów uzbrojonych gruntów, które w przyszłości stworzą Gryfia Biznes Park. Wierzymy, że jest to na tyle atrakcyjna przestrzeń w Szczecinie, że przyciągnie kolejnych inwestorów i podmioty.  Ważne, że most będzie mostem publicznym, a więc będzie mógł  służyć wszystkim na równych prawach –   zaznaczył marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projektowany obiekt to trójprzęsłowy most. Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podparcia wynosi 65 metrów, a jego długość to 197,20 metrów.  Powstaną również trasy dojazdowe: od strony zachodniej łączącej obiekt z ulicą Ludową, od strony wschodniej – z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto po północnej stronie drogi zaprojektowano parking o powierzchni prawie 0,5 ha z miejscami postojowymi dla blisko 200 samochodów osobowych. Po stronie południowej stworzona zostanie zatoka postojowa dla tymczasowego postoju tirów. Nie zabraknie chodników i nowoczesnego oświetlenia. Ze stroną społeczną przeprowadzone będą rozmowy dotyczące ewentualnego przeniesienia pomnika „O godność człowieka” i utworzenie miejsca, w którym będą mogły odbywać się uroczystości upamiętnienia wydarzeń grudnia 1970 roku.

– Chciałbym podziękować panu marszałkowi i całemu zespołowi za wsparcie i podkreślić bardzo pozytywną współpracę. Ten dzień jest symbolicznym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy. Cieszymy się, że udało się znaleźć formułę finansowania, gdzie aż 85% wartości inwestycji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo specyficzny, trudny projekt jeśli chodzi o finansowanie, bo tak jak pan marszałek powiedział –  realizuje go spółka prywatna w ramach procedury spółki publicznej. Celem jest podniesienie atrakcyjności terenów Gryfia Biznes Park i oczywiście przekazanie mostu miastu tak szybko, jak będzie to możliwe. Zakładamy, że okres realizacji inwestycji  od momentu wyboru generalnego wykonawcy to 11 miesięcy  – podkreślił prezes spółki Mars Most Brdowski Maciej Nowotny.

W ramach realizacji inwestycji zakłada się m.in: wzrost zatrudnienia (stworzenie w ciągu 2 lat od jej zakończenia pośrednio pół tysiąca nowych miejsc pracy) oraz wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Szacuje się, iż na Ostrowie Brdowskim i Gryfii w ciągu dwóch lat wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach przekroczy nawet 300 milionów  złotych.

Koszt całkowity projektu szacuje się na sumę 39 068 550 złotych. Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 32 299 617,50 złotych.

Przedsięwzięcie stanowi ważne ogniwo dla przyszłej inwestycji planowanej  na terenach „Gryfii” przez  spółkę Blifinger Crist Offshore.  Zaplanowane przez obie firmy działania będą mogły być przeprowadzone dzięki sierpniowej decyzji Rządu RP o rozszerzeniu o 60 hektarów dwóch specjalnych stref ekonomicznych.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Osi 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.