Most nad Regalicą z decyzją lokalizacyjną

lis 5, 2020 | Polskie nowości

Most Regalica 3

Most nad Regalicą coraz bliżej. Wojewoda Zachodniopomorski podpisał decyzję lokalizacyjną.

Postawiliśmy kolejny krok pozwalający na realizację jednego z największych zadań infrastrukturalnych w historii szczecińskich Wód Polskich. Jest to wielki projekt, który sprawi, że będziemy w stanie jeszcze bardziej komplementarnie dbać o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Szczecina i regionu – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję lokalizacyjną dla przebudowy linii kolejowej nr 273 na odcinku od km 346+358,64 do km 350+233,67 w Szczecinie, obejmującego obszar przed przystankiem osobowym Żydowce przez stację Szczecin Podjuchy do wiaduktu drogowego ul. Krygiera.

Budowa nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ‒ „Zadanie 1B.5 ‒ Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Realizatorem zadania będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.

Inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Prace zapewnią większy prześwit mostu, zostanie on wyniesiony na wysokość ok. 6,2 metra ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Podpisanie decyzji lokalizacyjnej to kolejny krok, który zbliża nas do realizacji tego bardzo ambitnego, ale i potrzebnego mieszkańcom naszego regionu zadania. Pozwala ono na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy jednoczesnym usprawnieniu żeglugi. To inwestycja nowoczesna, o komplementarnym charakterze – dodaje dyrektor Duklanowski.

Wartość projektu to 328 milionów złotych z partycypacją na poziomie ok. 110 milionów złotych ze strony PKP PLK. Wykonawcą prac będzie firma Sweco, która jest realizatorem zadań w ramach projektu POPDOW.

W ramach inwestycji częściowo rozebrany zostanie stary oraz wybudowany będzie nowy most na Regalicy, przebudowana zostanie stacja Szczecin Podjuchy, a także rozebrana stara infrastruktura kolejowa.

Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie