Morze i rzeki dla początkujących

mar 8, 2012 | Księgarnia Morska

morzeNa polskim rynku brakowało do tej pory publikacji, które popularyzowałyby gospodarkę morską i żeglugę śródlądową w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób mieszkających z dala od morza. Ebook „Morze i rzeki dla początkujących” autorstwa Jakuba Łoginowa (portal „Port Europa”) stanowi próbę zmiany tego stanu rzeczy. Czy udaną – to już pozostawiamy samym czytelnikom.
Obecnie Polska ma o wiele dłuższy pas wybrzeża morskiego, niż w średniowieczu czy w dwudziestoleciu międzywojennym, a jednak morze nie odgrywa już takiej roli, jak kiedyś. Polscy politycy traktują gospodarkę morską jak zbędny balast, a również my sami niewiele o morzu wiemy. Jeśli już w mediach pojawiają się jakieś informacje na tematy morskie, to z reguły ograniczają się one do stoczni, rybołówstwa i turystyki. Z niezrozumiałych względów Polska jako jedyny kraj Europy całkowicie odwróciła się od żeglugi śródlądowej (rzecznej), która jest najtańszym i najbardziej przyjaznym środowisku sposobem transportu towarów. W rozwiniętych krajach Europy (Niemcy, Holandia) rzekami przewozi się ponad jedną trzecią ładunków – u nas mniej niż 1%. Prowadzi to do przeciążenia dróg lądowych i ich zapchania nieekologicznymi ciężarówkami, wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie dróg i autostrad, a także znacznego wzrostu kosztów transportu i logistyki, które w Polsce są o wiele wyższe, niż np. w Niemczech czy Austrii.
Zaniedbanie spraw morza i żeglugi rzecznej prowadzi więc do obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki, mniejszej atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów, a w konsekwencji – wysokiego bezrobocia. Wysokie koszty transportu w Polsce, spowodowane brakiem możliwości taniego dowiezienia towaru rzekami, sprawiają, że ceny towarów w Polsce są często wyższe, niż w krajach takich jak Niemcy czy Austria, mimo znacznie niższych kosztów pracy w naszym kraju.
Powyższe przykłady ukazują, że kondycja naszej gospodarki morskiej i żeglugi rzecznej nie jest wcale taką abstrakcyjną sprawą, ale dotyczy nas wszystkich. Transport i logistyka – to krwiobieg każdej gospodarki, a jeżeli ta sfera funkcjonuje źle, to ma to przełożenie na wyższe ceny, wyższe bezrobocie i wolniejszy wzrost gospodarczy. Ebook „Morze i rzeki dla początkujących” jest pierwszą na polskim rynku publikacją, której celem jest spopularyzowanie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wśród osób, które wcześniej nie interesowały się tą tematyką. Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców śródlądzia: studentów kierunków ekonomicznych, osób interesujących się gospodarką, dziennikarzy, urzędników, ale także do „zwykłego Kowalskiego”. Oczywiście skorzystać z niej mogą również osoby związane zawodowo z morzem i rzekami (choćby ze względu na wyraziste poglądy na temat branży morskiej, prezentowane przez autora), czy też studenci Akademii Morskich oraz kierunków o profilu związanym z transportem, logistyką i towaroznawstwem.

Ebooka można kupić za symboliczne 2 złote pod tym linkiem: http://wydaje.pl/ebooks/show/698/Morze-i-rzeki-dla-poczatkujacych